Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye værktøjer skal hjælpe virksomheder med at blive mere cirkulære

20. januar 2020
Nye værktøjer skal hjælpe virksomheder med at blive mere cirkulære

Både Ellen MacArthur Fonden og World Business Council for Sustainable Development har netop lanceret hvert deres digitale værktøj, som skal hjælpe virksomheder til at måle, hvor cirkulære de er. Værktøjerne er relevante for alle typer virksomheder i alle sektorer.

Ellen MacArthur Fondens nye værktøj, der går under navnet Circulytics, skal ikke blot præsentere en score for, hvor cirkulære virksomhederne er, men også kunne anvendes som et strategisk værktøj, der kan måle udvikling og fremskridt. Værktøjet tager udgangspunkt i Ellen MacArthur Fondens tre hovedprincipper for cirkulær økonomi: At eliminere affald og forurening ved hjælp af design; at bevare produkter og materialer i brug samt, at regenerere økosystemer, der med det nye værktøj bliver rettesnor for, hvor cirkulær en virksomhed er.

Hjælp til både strategi og handling
Ved hjælp af en on-line undersøgelse, hvor den enkelte virksomhed indrapporterer både kvantitative og kvalitative data, modtager denne herefter en såkaldt cirkulær score, der skal fungere som indikator for, hvor cirkulær virksomheden er. Den cirkulære score vil kunne nedbrydes i mindre dele, som dækker alle virksomhedens aktiviteter således, at det bliver muligt at identificere særlige ”hot spots”, som virksomheden bør tage fat på. Værktøjet kan dermed anvendes som en del af virksomhedens overordnede strategiarbejde, der ikke bare præsenterer status, men som på sigt også kan vise en udvikling inden for specifikke områder. Større virksomheder vil sammen med scorecardet også modtage specifikke kommentarer fra fondens team.

Mulighed for både sammenligning og branding
Virksomhedernes score vil ikke blive offentliggjort, men er man en virksomhed, der scorer højt, kan man i tillæg til det interne arbejde vælge at anvende resultaterne til eksempelvis at højne sin brandværdi samt i forbindelse med kommunikation med vigtige interessenter. Med tiden vil fonden have indsamlet tilstrækkelige mængder data således, at virksomhederne vil kunne måle sig med tilsvarende virksomheder, eksempelvis inden for samme branche.

Det nye værktøj er udviklet i samarbejde med 13 globale partnere og CE100 medlemmer og mere end 30 virksomheder har i en pilotfase været med til at teste det nye værktøj.

Flere på markedet
Blot en uge efter, at Circulytics blev lanceret, præsenterede World Business Council for Sustainable Development et lignende værktøj under navnet Circular Transition Indicators (CTI). Værktøjet er ligesom Ellen MacArthur Fondens et web-baseret, selv-evalueringsværktøj, der er rettet mod alle typer af virksomheder i alle brancher, der skal give virksomhederne mulighed for at vurdere, hvor cirkulære de er. CTI-værktøjet er udviklet i samarbejde med 26 af WBCSD’s medlemsvirksomheder.

Læs mere
Du kan læse mere og ansøge om mulighed for at deltage i Ellen MacArthur Fondens Circulytics her.

 

 

Vil du læse mere om WBCSD’s CTI værktøj, kan du finde det via dette link (link: https://www.wbcsd.org/Programs/Circular-Economy/Factor-10/Metrics-Measurement/Resources/Circular-Transition-Indicators-V1.0-Metrics-for-business-by-business), hvor der også findes et link til en bagvedliggende rapport.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.