Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye værdikædeerfaringer med tekstiler

01. november 2021
Nye værdikædeerfaringer med tekstiler
Det britiske tekstilprogram "Sustainable Clothing Action Plan" har nået sin afslutning. I forhold til at reducere affaldsmængderne og øge udsorteringen har aktørerne ikke kunnet indfri deres mål inden for perioden.

I perioden 2012-2020 har den britiske organisation WRAP drevet programmet Sustainable Clothing Action Plan (SCAP), der er et frivilligt program, som har haft til formål at reducere miljøpåvirkningerne fra den britiske tekstilværdikæde. Efter otte års intenst arbejde gøres resultaterne nu op i en håndfuld nye rapporter, hvor der er masser af interessant viden at hente.

Bag SCAP står mere end 90 aktører, der tilsammen repræsenterer knap 50% af den britiske salgsvolumen, og som i løbet af perioden har arbejdet for en række fælles målsætninger, der blev beskrevet med udgangspunkt i en baseline fra 2012. Målsætningerne lød som følger:

 • 15% reduktion af miljøpåvirkningerne for klimagasser gennem hele livscyklus
 • 15% reduktion af miljøpåvirkningerne for vand gennem hele livscyklus
 • 3,5% reduktion af mængden af genereret affald gennem hele livscyklus
 • 15% reduktion af tøj i husholdningsaffaldet

For at nå disse målsætninger, har aktørerne, gennem fem forskellige arbejdsgrupper, arbejdet med følgende fokusområder:

 • At måle miljøpåvirkningerne fra alle solgte produkter samt spore dem over tid
 • At foretage ændringer i fibre og valg af metervarer med henblik på at reducere miljøaftrykket
 • At arbejde med partnere fra den øvrige del af værdikæden med henblik på at reducere miljøpåvirkningerne i produktionsleddet
 • At forlænge produkternes levetid samt reducere tøjets miljøpåvirkning i brugsfasen ved hjælp af ændret produktdesign og services
 • At påvirke forbrugernes adfærd gennem effektiv kommunikation med henblik på at reducere tøjets miljøpåvirkning
 • At øge genbrug og genanvendelse med henblik på at skabe maksimal værdiudnyttelse fra brugt tøj
 • Udvikle konkrete tiltag, der kan holde tekstilerne væk fra deponi

I den afsluttende statusrapport kan man bl.a. finde en grundig gennemgang af forløbet, herunder en detaljeret tidslinje, som viser, hvordan programmet er blevet drevet, hvordan aktørerne har arbejdet samt en række links til relevante rapporter, af hvilke flere har været omtalt i DAKOFAs tidligere nyheder. Helt overordnet kan man også se, at de involverede aktører har udtrykt begejstring for at være en del af samarbejdet og at SCAP har været med til at sætte bæredygtighed på dagsordenen i hele værdikæden.

Stadig udfordrede ift. affaldet
For så vidt angår de konkrete målsætninger for klimagasser og vand, har den samlede gruppe af underskrivere indfriet deres mål. Til gengæld har de ikke formået at nå de to affaldsmål om hhv. reduktion af genereret affald samt reduktion af affald til deponi. I forhold til at nedbringe affaldsgenerering i værdikæden reducerede aktørerne primært mængderne ved at flytte efterspørgslen efter fibre væk fra fibertyper, der skaber store mængder af affald i produktionen, så som hør og nylon, til mindre affaldsgenererende tekstiltyper. Dette resulterede i en samlet affaldsreduktion på 2,1%, hvilket var 60% af vejen mod målet. Dette forklares dels med, at man har været udfordrede i forhold til at indsamle retvisende data, men dels også med, at en stigende andel af befolkningen i gennemsnit køber mere tøj end i begyndelsen af perioden - og derfor også forventes at skille sig af med mere. Gruppen har haft gennemført flere forskellige tests, der skal sikre, at man bevæger sig i den rigtige retning, men ellers henviser man til den nye plan for 2030, for at kunne indfri mål på området.

Læs mere
Du kan både finde en kort opsummering, en film og fire forskellige baggrundsrapporter samt links til de tidligere SCAP rapporter her på WRAP’s hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.