Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye spændende initiativer på madspildsområdet

10. august 2016
Nye spændende initiativer på madspildsområdet
Der er et stort potentiale til at reducere madspild i alle led at værdikæden. En forudsætning for at kunne reducere madspildet er bl.a. øget viden, videndeling, erfaringsudveksling og data. Det bliver der nu mulighed for gennem to nye initiativer i form af et nationalt videncenter og en EU platform.

Nationalt Videncenter for Madspild
Viden, data og initiativer om madspild bliver samlet i det nye Nationale Videncenter om Madspild. Formålet med Videncentret er at oplyse om madspild – omfang, tiltag, analyser, rapporter, aktører mv.

Videncentret består af en hjemmeside, som er let tilgængelig og enkelt opbygget efter værdikæden dvs. viden er inddelt efter de enkelte led i værdikæden – fra primærproduktion over detail til genanvendelse. Den viden som er samlet stammer både fra Danmark og fra udlandet.

Det er Stop Spild Af Mad, som har taget initiativ til at etablere et Nationalt Videncenter om Madspild med støtte fra Metro-Schrøder Fonden. Har man relevant viden og data om madspild er man velkommen til at sende rapporter, links mv. til det Nationale Videncenter om Madspild.

EU Platform for madspild (FLW)
EU kommissionens mål om at halvere madspildet hos detailled og forbrugere i EU inden 2030 og reducere fødevaretabet i produktions- og industrileddet, bliver nu understøttet af en ny platform for madspild kaldet ”The EU Platform on Food Losses and Food Waste (FLW)”.

EU’s seneste estimat af madspildet i EU (under initiativet FUSIONS) viser, at 70% af madspildet opstår i husholdningerne, serviceindustrien og detailhandlen. Produktion og industri står for 30 % af spildet, om end det skønnes at dette kan være estimeret for lavt, da mange af EU-landenes data på dette områder er mangelfulde.

Formålet med platformen er, at facilitere og dele viden, information, best-practice mv. om madspild og vil stille et forum til rådighed for medlemslandene, hvor der kan udveksles nationale madspildsprogrammer, monitorering af madspildsmængder og fremgang ift. at opnå EU målene. Platformen skal endvidere hjælpe EU kommissionen med at identificere og prioritere EU politik og initiativer på området. Platformen har et cirkulært udgangspunkt i arbejdet og skal arbejde tværsektorielt og med hele værdikæden.

Der vil blive udpeget maksimalt 70 eksperter fra medlemslandene til platformen, som vil mødes mindst 2 gange årligt. Der vil ligeledes blive nedsat arbejdsgrupper.

Find det danske videncenter for madspild her

Læs mere om EU’s madspildsplatform FLW her

Se DAKOFA's nyhed om Fusion her

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.