Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nye regler åbner nu for at virksomheder også kan tage deres emballager tilbage

22. december 2014

Som bekendt blev der tidligere på året åbnet for muligheden for at virksomheder kan tage deres egne produkter tilbage, og nu udvides dette til også at omfatte emballagerne. Ministeren lancerer tiltaget under overskriften cirkulær økonomi, som et skridt mod cirkulær produktion.

I pressemeddelelsen nævnes, som eksempel en møbelvirksomhed, som udover at kunne tage nedslidte reoler tilbage nu også får mulighed for at tage den plast og pap tilbage som reolen er pakket ind i. Dele af denne berørte affaldsmængde vil i visse tilfælde i dag have været blevet til husholdningsaffald, hvis reolen vel og mærket er købt af en privat. Dermed kan forslaget føre til mindre mængder affald til husholdningsaffald, alt afhængigt af hvor populær denne mulighed bliver blandt virksomhederne.

Baggrunden for forslaget er at både materialerne til reolerne og emballagen kan bruges igen af virksomheden og på den måde spare ressourcer.

Ifølge pressemeddelelsen er reglerne indrettet således, at virksomhederne skal overholde de samme miljøregler som kommunerne og dermed sker der ikke en miljøforringelse ved forslaget påpeges det. Alle virksomheder som ønsker at udnytte denne mulighed skal derfor anmelde ordningen til Miljøstyrelsen inden de begynder at tage emballagen tilbage. 


De nye regler træder i kraft allerede nu og kan derfor anvendes først i det nye år.

Af høringsbrevet fra Miljøstyrelsen d. 15. november 2013 fremgik det, at disse nye regler vil træde kraft i to tempi, da reglerne for emballage skulle notificeres efter emballagedirektivet, hvilket betød, at ændringer først kunne træde i kraft efter notificeringen, og hvorfor der blev sendt to bekendtgørelsesudkast i høring.

Se alle høringsdokumenterne her på DAKOFAs hjemmeside

De første regler for produkter trådte i kraft i maj 2014.

Se den nye bekendtgørelsen her på retsinfo hvor de nye regler fremgår i et nyt kapitel 9a.

Se hele pressemeddelelsen her på Miljøministeriets hjemmeside