Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Webinar: Nye rammer for det husholdningslignende erhvervsaffald – hvem må hvad og hvorfor?

Nye rammer for det husholdningslignende erhvervsaffald – hvem må hvad og hvorfor?
Webinaret vil belyse de nye juridiske rammer og krav til mere omfattende sortering og indsamling af det husholdningslignende erhvervsaffald. Vi skal bl.a. kigge på, hvor og hvordan kommuner og private virksomheder må – og ikke må – samarbejde om håndteringen af denne type affald.

Den reviderede affaldsaktørbekendtgørelse er nu i høring, og høringen af den reviderede affaldsbekendtgørelse inkl. to nye vejledninger er netop afsluttet. Konklusionerne på disse har indflydelse på, hvordan det husholdningslignende erhvervsaffald fremadrettet skal håndteres. Det rejser nogle spørgsmål for sektorens aktører: Hvordan vil kommunerne implementere de øgede krav til deres egne virksomheder? Hvilke muligheder giver de nye rammer til de private virksomheder? Og ikke mindst - hvordan kan kommuner og virksomheder inspirere hinanden og opnå bedst mulig synergi i indsamling og behandling/afsætning?

Disse spørgsmål vil blive belyst og besvaret på webinaret, og der vil være god mulighed for at stille spørgsmål og debattere undervejs.

Program

12:30-12:40
Velkomst og indtroduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet
12:40-12:55
Tolkning af udkast til revideret affaldsbekendtgørelse og revideret aktørbekendtgørelse
Jacob Brandt, Codex Advokater
Jacob Brandt

Hvad er ændret med de nye bekendtgørelser i forhold til krav til sortering, indsamling og genanvendelse af husholdningslignende erhvervsaffald?

12:55-13:10
Bestemmelserne om det husholdningslignende erhvervsaffald under ændring

Den politiske aftale om en klimaplan for affaldssektoren er ved at blive implementeret i lovgivningen. Hvad er status og hvad er på vej for det husholdningslignende erhvervsaffald?

13:10-13:20
Spørgsmål og kommentarer
13:20-13:35
Mindre erhvervsdrivendes tilgang til de øgede affaldssorteringskrav
Alexander L. Nepper, SMVdanmark
Alexander L. Nepper
SMVdanmark

Hvordan kan vi implementere med balance mellem den miljømæssige effekt og evnen til at tiltrække virksomheder? Hvordan får vi bagatelgrænser for sortering? Og hvordan får vi den nødvendige viden i de små og mellemstore virksomheder uden at alle skal på kursus i skraldehåndtering?

13:35-13:45
Spørgsmål og kommentarer
13:45-13:55
Pause
13:55-14:15
Implementering af sortering i de kommunale institutioner og de kommunale virksomheder
Rikke Bernth Fuks, Silkeborg Kommune
Rikke Bernth Fuks

Hvordan har vi indført separat sortering i det det ”offentlige erhverv”? Hvad er vores erfaringerne efter nogle år og vores bedste råd til andre, som skal indføre mere sortering i det kommunale system? Hvordan forventer vi fremover at indføre de øgede sorteringskrav?

14:15-14:25
Spørgsmål og kommentarer
14:25-14:40
Øget genanvendelse af erhvervsaffald - gennem offentlig privat samarbejde

Rudersdal og Bornholm arbejder i Gate21 projektet ”Partnerskab for cirkulære kommuner” med nye hjælpeværktøjer til virksomhedernes sortering og dokumentation. Hvad kan de nye værktøjer?

14:40-14:55
Spørgsmål og kommentarer
14:55-15:00
Afrunding og tak for i dag
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

02. november 2020
kl. 12.30 - 15.00

Hvor

Online via Zoom/YouTube

Deltagergebyr

Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 950,00
Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 1.450,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.