Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Konference: Nye rammer for affaldsforbrænding - hvad betyder selskabsgørelse, økonomisk adskillelse, armslængdeprincip, effektivisering og konkurrencevilkår?

Nye rammer for affaldsforbrænding - hvad betyder selskabsgørelse, økonomisk adskillelse, armslængdeprincip, effektivisering og konkurrencevilkår?
Konferencen, som afholdes online, vil stille skarpt på den politiske aftale ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi” indgået den 16. juni 2020 med fokus på de juridiske og økonomiske konsekvenser for forbrændingssektoren.

Aftalepartierne er enige om, at der skal foretages en kontrolleret nedlukning af forbrændingskapaciteten i Danmark ved, at kapaciteten tilpasses de danske affaldsmængder. Det skal sikres, at det danske, forbrændings­­egnede affald, der ikke kan genanvendes, så vidt muligt forbrændes i Danmark, således at alle kommuner og virksomheder kan komme af med deres forbrændingsegnede affald.

Aftalepartierne er desuden enige om, at affaldssektoren fremover skal leve op til anbefalingerne i Statens ejerskabspolitik. Der skal fastsættes et kapacitetsloft svarende til udviklingen i danske affaldsmængder, der forventes reduceret med 30 % i 2030 set i forhold til i dag. I dag har Danmark 23 forbrændingsanlæg, men i fremtiden menes der således at være behov for langt færre.

Derudover indføres økonomisk regulering og effektiviseringskrav samt et uafhængigt økonomisk tilsyn med sektoren i Forsyningstilsynet, som ud fra rammerne i den politiske aftale skal vurdere effektiviseringspotentialet i sektoren og sikre, at det realiseres til gavn for forbrugere og virksomheder.

Der skal være en klar og gennemsigtig organisatorisk ansvarsfordeling mellem kommunen og forbrændingsanlægget, der understøtter, at anlægget drives ud fra et armslængdeprincip, så ansvar for daglig drift er placeret hos bestyrelse og direktion i anlægget. Ligeledes skal der være klar og gennemsigtig adskillelse af kommunens og anlæggets økonomi, og forbrændingsanlæg skal således udskilles fra den kommunale forvaltning. Samtidigt skal anlæggene fremover selskabsbeskattes.

Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje på foreløbigt 200 mio.kr. til at kompensere kommunerne for ”strandede omkostninger” i forbindelse med kapacitetstilpasningen. Konferencen berører også, hvordan ændrede organisatoriske forhold kan have konsekvenser for import af forbrændingsegnet affald til de danske anlæg.

Deltag i konferencen og få et overblik over, hvordan de kommende juridiske og økonomiske rammer for affaldsforbrændingsanlæggene kan forventes at blive implementeret ud fra aftaleteksten og praksis.

Programmet for konferencen er udarbejdet i samarbejde med HORTEN Advokatpartnerselskab. 

Der er som følge af corona-forholdsreglerne et begrænset antal pladser ved DAKOFAs fysiske arrangementer. Til gengæld er det nu også mulighed for at deltage i DAKOFAs konferencer online via Zoom/YouTube. Et link til konferencen vil blive fremsendt 1-3 hverdage inden konferencedagen til dem, der har indikeret, at de deltager online og ikke fysisk. Hvis du har behov for YouTube linket, så skriv det på i bemærkningsfeltet på tilmeldingen.

Program

9:00-9:30
Kaffe og registrering
9:30-9:45
Velkomst og introduktion
Ole Morten Petersen, DAKOFA
Ole Morten Petersen
Ole Morten Petersen
Ole har mere end 25 års erfaring i den danske affalds- og ressourcesektor. Han har tidligere været direktør for Bornholms Affaldsselskab (BOFA) gennem 11 år og var før det Projektleder i daværende RenoSam (i dag Dansk Affaldsforening). Ole er cand.techn.soc. fra Roskilde Universitet

Session 1: Den politiske aftale set med juridiske øjne

9:45-10:35
KL-aftale eller fri konkurrence om affaldet - hvad indebærer hvert af de to scenarier?
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
Rikke Søgaard Berth, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Søgaard Berth
HORTEN Advokatpartnerselskab
10:35-10:50
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
10:50-11:10
Kaffepause
11:10-11:40
Selskabsgørelse og Statens ejerskabspolitik
Rikke Søgaard Berth, HORTEN Advokatpartnerselskab
Rikke Søgaard Berth
HORTEN Advokatpartnerselskab
11:40-11:50
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
11:50-12:20
Hvad kan affaldsselskabsskabet/kommunen gøre allerede nu?
Line Markert, HORTEN Advokatpartnerselskab
Line Markert
12:20-12:30
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
12:30-13:30
Frokost

Session 2: Nye økonomiske rammer – erfaringer og forventninger

13:30-14:00
Selskabsbeskatning og anlægsfinansiering for affaldsforbrændingsanlæggene fremover
Lynge Skovgaard, Deloitte
Lynge Skovgaard
Deloitte

Hvad betyder skattepligten for selskaberne, og hvilke udfordringer er der? Hvordan kan det evt. medføre ændringer af anlægsfinansieringen efter selskabsgørelsen?

14:00-14:10
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
14:10-14:30
Praksis og erfaringer med økonomiske tilsyn indenfor forsyningssektoren
Carsten Smidt, Forsyningstilsynet
Carsten Smidt
Forsyningstilsynet
Carsten Smidt er direktør i Forsyningstilsynet. Forsyningstilsynet varetager bl.a. tilsyn, økonomiske regulering, anmeldelser, analyser og overvågning af energisektoren.

Økonomisk regulering og effektiviseringskrav skal håndhæves af Forsyningstilsynet. Hvad omfatter et økonomisk tilsyn normalt, hvilken udvikling er i gang, og hvordan kan affaldsforbrændingsanlæggene give input hertil?

14:30-14:40
Spørgsmål fra salen og online-deltagere
14:40-15:00
Kaffepause

Session 3: Debat og reaktioner

15:00-15:15
Reaktioner fra et fælleskommunalt affaldsselskab
Klaus W. Hansen, ARGO
Klaus W. Hansen

Konsekvenserne af den nye aftale for os, hvordan vi kan arbejde hen imod en ny organisering, og hvordan vi kan agere under ændrede økonomiske rammer.

15:15-15:35
Refleksioner over dagens oplæg

v/ Niels Bukholt, ARI
v/ Nils Olsen, bestyrelsesformand, Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

15:35-15:55
Spørgsmål og kommentarer fra salen og online-deltagere
15:55-16:00
Afrunding og tak for i dag
DAKOFA
DAKOFA
Du bruger Internet Explorer - hvis du oplever problemer med at tilmelde dig, skift da browser til Chrome eller Firefox...

Hvornår

23. september 2020
kl. 09.00 - 16.00

Hvor

B!NGS og online via ZOOM/Youtube
Vesterbrogade 149st1620 København V

Deltagergebyr

Online: Pris medlemmer, ekskl. moms
DKK 3.350,00
Online: Pris ikke-medlemmer, ekskl. moms
DKK 5.450,00
Online: Pris studerende, ekskl. moms
DKK 550,00

NB

Tilmelding er bindende fra og med 8 dage inden arrangementets afholdelse. DAKOFA forbeholder sig ret til at aflyse med samme varsel uden ansvar for eventuelle følgeomkostninger for de på dette tidspunkt tilmeldte.

Download program
Se deltagere
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.