Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye papir- og pappotentialer offentliggjort

19. september 2018
Nye papir- og pappotentialer offentliggjort
Undersøgelsen viser et fald på 16% fra 2010 til 2016, og et nyt potentiale på 122 kg. pr. husstand.

Miljø- og Fødevareministeriet/Miljøstyrelsen har netop udgivet Miljøprojekt 2023 af juni 2018 med titlen: "Kortlægning af papir- og pappotentialet fra private husholdninger 2016", som ECONET har været udførende på.

Kortlægningen viser, at det samlede potentiale i private husstande beregnes til 327.418 ton eller 122 kg. pr. husstand. Adresseløse tryksager udgør knapt 35%, pap andrager knapt 30% og dagblade samt distriktsblade 20% af husstandens papir- og pappotentiale. Tilsammen udgør disse tre kategorier 85% af alt papir og pap, der ender i den private husstand.

Det beregnede landsgennemsnit (122 kg pr. husstand) dækker imidlertid over større forskelle både med hensyn til sammensætningen og den samlede mængde. 

Der er tale om en relativt stor nedgang i det samlede potentiale på godt 62.000 ton eller godt 16% fra 2010 til 2016. Ændringen dækker over et fald for flere kategorier med undtagelse af "andet papir og pap". Kortlægningen pointerer dog, at man skal være opmærksom på, at beregningen af pap er baseret på væsentlig bedre data end tilfældet var i kortlægningen 2010. Nedgangen i potentialet vurderes således at skyldes såvel strukturelle som beregningstekniske forhold.

Dalende papir- og pappotentiale er imidlertid ikke noget nyt. Allerede i kortlægningen i 2010 blev der konstateret en nedgang i papir- og pappotentialet på 24.000 ton eller knapt 6% i sammenligning med den forrige kortlægning fra 2003.

Hvis du vil læse Miljøprojekt 2023, kan du trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.