Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye EU-krav om virksomheders samfundsansvar på vej

09. marts 2022
Nye EU-krav om virksomheders samfundsansvar på vej
Det nye forslag skal fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i de globale værdikæder.

Europa-Kommissionen har for nylig præsenteret et forslag til et nyt direktiv om virksomheders samfundsansvar. Det nye forslag har til formål at fremme bæredygtig og ansvarlig virksomhedsadfærd i de globale værdikæder og sikre at virksomhederne agerer ansvarligt i forhold til både mennesker og miljø. Samtidig skal de nye regler bl.a. sikre lige konkurrencevilkår for virksomhederne samt større gennemsigtighed for forbrugere og investorer. På et højere niveau skal forslaget også sikre, at EU handler i fuld overensstemmelse med sine internationale forpligtelser.

Kommissionens forslag betyder, at virksomhederne skal:

  • integrere due diligence i deres politikker
  • identificere faktiske eller potentielle negative menneskerettighedsrelaterede og miljømæssige indvirkninger
  • forebygge eller afbøde potentielle indvirkninger
  • stoppe eller mindske faktiske indvirkninger
  • oprette og vedligeholde en klageprocedure
  • føre tilsyn med effektiviteten af due diligence-politikken og foranstaltningerne
  • og offentligt kommunikere om due diligence.

Kommissionen foreslår, at medlemsstaterne skal udpege nationale administrative myndigheder, der skal være ansvarlige for at føre tilsyn med de nye regler og som vil kunne pålægge bøder i tilfælde af, at de ikke bliver overholdt. Desuden foreslås det, at ofre kan anlægge retssag for skader, der kunne være undgået med passende due diligence-foranstaltninger. De største af de omfattede virksomheder skal i tillæg have en plan for at sikre, at deres virksomhedsstrategi er forenelig med Parisaftalen.

For at sikre, at due diligence bliver en integreret del af virksomhedernes arbejde bliver virksomhedsledere bl.a. også forpligtet til at integrere det i virksomhedernes strategi. Endvidere foreslås det at lederne, når de opfylder deres forpligtelse om at handle i virksomhedens bedste interesse, tager hensyn til bl.a. klimaforandringer og miljøkonsekvenser af deres beslutninger.

I forbindelse med lanceringen af Kommissionens forslag udtalte Didier Reynders, Kommissær med ansvar for retlige anliggender, følgende: "Dette forslag er en banebrydende faktor for den måde, hvorpå virksomhederne driver deres aktiviteter gennem deres globale forsyningskæde. Med disse regler ønsker vi at kæmpe for menneskerettighederne og være ledere for den grønne omstilling. Vi kan ikke længere vende det blinde øje til, hvad der sker længere nede i vores værdikæder. Der er behov for en ændring i vores økonomiske model. Der har udviklet sig en dynamik på markedet til støtte for dette initiativ med forbrugere, der presser på for at få mere bæredygtige produkter. Jeg er overbevist om, at mange erhvervsledere vil støtte denne sag."

Det foreslås, at de nye regler kun gælder for større virksomheder (både EU-virksomheder og ikke-EU-virksomheder, der er aktive i EU), som opdeles i to grupper ift. antal ansatte og omsætning. SMV’er vil således ikke direkte være dækket af reglerne, men opfordres alligevel til frivilligt også at leve op til deres samfundsansvar i tråd med de foreslåede regler. I de nye regler findes der samtidig muligheder for økonomisk støtte til virksomhederne, herunder også SMV’erne.

Forslaget blev præsenteret som en del af en større pakke om ”retfærdig og bæredygtig økonomi" og i den forbindelse præsenterede Kommissionen også en meddelelse om anstændigt arbejde i hele verden.

Læs mere
Du kan læse mere om de nye regler her på Kommissionens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.