Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nye anbefalinger til produkter i en cirkulær økonomi

27. april 2020
Nye anbefalinger til produkter i en cirkulær økonomi
En ny uafhængig rapport giver anbefalinger til, hvordan EU-Kommissionen og EU’s medlemsstater kan være med til at fremme (mere) cirkulære produkter.

I en erkendelse af, at den nuværende lineære økonomi fordrer produkter, der for hurtigt går i stykker, ikke kan genbruges, repareres eller genanvendes og at der er alt for mange engangsprodukter på markedet, har ni uafhængige forskere dykket ned i mere end 100 forskellige forsknings- og innovationsprojekter, der relaterer sig til cirkulært design, produktion, brug eller ”efter-brug”. Målet har naturligvis været at blive klogere på, hvad projekterne kan lære os om vejen mod en (mere) cirkulær økonomi. Resultatet er en række anbefalinger, der kan være med til at sætte retningen for fremtidig forskning samt regel- og rammesætning i EU og dens medlemsstater.

12 konkrete anbefalinger
Mere specifikt er de ni forskere dykket ned i 112 udvalgte forskningsprojekter, der har været finansieret af EU’s forsknings- og udviklingsmidler og som er relevante i forhold til udvikling af produkter til en cirkulær økonomi. De i alt 12 anbefalinger er præsenteret i tre overordnede kategorier af anbefalinger, herunder tværgående anbefalinger samt anbefalinger, der retter sig mod hhv. udbuds- og efterspørgselssiden.

I relation til udbudssiden anbefales det bl.a. at genanvendelse og brug af sekundære råvarer stimuleres ved at sætte skub i nye teknologier. Erfaringen fra en lang række af de forskningsprojekter, som har været undersøgt, har imidlertid været, at særligt markedets kortsigtede tidsperspektiv samt prisniveau betyder, at selv lovende genanvendelsesteknologier ikke bliver opskaleret eller markedsført, når udviklingsfasen er ovre. Forskerne anbefaler derfor at kommende EU-midler anvendes til at subsidiere opskalering af allerede udviklede teknologier og, at der i forhold til de kritiske råmaterialer introduceres målrettede finansielle virkemidler, der fremmer genanvendelsen af disse samt at der introduceres certifikater, der kan subsidiere genanvendesen af de kritiske råmaterialer, hvis en eventuel lav markedspris ikke understøtter opskalering af genanvendelsesteknologierne. I forhold til mere bredt at fremme cirkulært design, anbefaler forskerne også, at man udvider livscyklusbetragtningen og fokuserer bredere på eksempelvis eco-design og miljøledelsessytemer. 

I forhold til efterspørgselssiden anbefaler forskerne bl.a., at politikere og beslutningstagere skal gøre mere for at skabe muligheder og markeder for cirkularitet. Det kan eksempelvis ske gennem mere opbakning til borger- og civilsamfundsdrevne eksperimenter (såkaldte real world labs eller living labs) og ved at undersøge, hvordan såkaldt ”transition management” kan anvendes til at aktivere og engagere aktører i den cirkulære økonomi på græsrodsniveau. Forskerne anbefaler også, at politikerne skal hjælpe til at gøre cirkulære produkter en realitet ved bl.a. at anvende forskellige skatte- og momsværktøjer og at de bør hjælpe forbrugerne med at træffe mere informerede købsbeslutninger ved at undersøge muligheden for at inkludere cirkularitet i miljømærkningsordninger. 

Endelig, præsenterer forskerne også en række mere overordnede anbefalinger, hvor de især retter fokus mod at definere, kvantificere og måle cirkularitet, at styrke lovgivnings- og rammesætningsarbejdet ved at skabe sammenhæng og synergi frem for konflikter samt, ved at fokusere på at skabe ensartede rammer for cirkularitet ved at stimulere reparation, genbrug og genfremstilling af produkter.

Masser af inspiration og videndeling
Der findes som nævnt langt flere anbefalinger i rapporten og som alle inkluderer henvisninger til de mange forskningsprojekter. Der er derfor rig mulighed for at lade sig inspirere i forhold til at komme videre inden for området. Bagerst i rapporten findes samtidig en fin oversigt over de 112 projekter samt et link til EU’s officielle projekthjemmeside CORDIS, hvor man kan læse mere om de mange processer og resultater.

Forskerne håber, at anbefalingerne kan blive et vigtigt indspil i forbindelse med implementeringen af den nyligt vedtagne europæiske strategi for cirkulær økonomi.

Læs mere
Du kan læse mere om anbefalingerne i rapporten ”Products and circular economy – policy recommendations derived from research & innovation products

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.