Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny web-baseret platform for handel med affald

28. juni 2017
Ny web-baseret platform for handel med affald

En ny web-platform skal gøre handel med affald lettere for både køber og sælger.

Den nye platform, som går under navnet ”waste-outlet” skal skabe et grundlag for, at aktører der enten vil købe eller sælge affald kan mødes samtidig med, at der skabes en synlig konkurrence om affaldsmængderne. På platformen kan brugerne købe og sælge affaldsmængder ved hjælp af en auktion, og alle handler foregår direkte mellem køber og sælger. Målet med den nye web-platform er at skabe transparens i markedet og at gøre det lettere for aktører at mødes omkring handel med affald - også på tværs af landegrænser.

I forbindelse med en handel kan sælger selv definere kriterierne for, hvad der kan bydes på, og sælger vælger også selv, hvem de ønsker at handle med. Der er fokus på at skabe en tillidsfuld relation aktørerne imellem og derfor skal alle brugere gennemgå et verificeringstjek ved oprettelse. Der er ydermere fokus på CSR (corporate social responsibility) og der opfordres derfor til, at alle virksomheder, der registrerer sig, udfylder en CSR formular, som vil være synlig på deres profil. På den måde kan aktørerne inddrage oplysningerne i deres overvejelser, når de skal vælge samarbejdspartner.

Læs mere om mulighederne med den nye platform her.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.