Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny viden om nødvendige klimaforanstaltninger

27. februar 2019
Ny viden om nødvendige klimaforanstaltninger
Ny rapport vedrørende nødvendige initiativer for at imødegå en temperaturstigning på mere end 1,5 grader er offentliggjort.

På den internationale konference ”World Resources Forum”, som afholdes i Antwerpen i denne uge, blev rapporten: "1,5 Degree Lifestyles - Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints" offentliggjort.

Der er tale om en rapport udarbejdet af Institute for Global Environment Strategies under Aalto Universitet i Finland i samarbejde med flere internationale forskningsinstitutioner. Rapporten viser blandt mange andre konklusioner, at de i rapporten 5 undersøgte lande (Finland, Japan, Kina, Indien og Brasilien) har vidt forskellige mål for at reducere CO2-emissioner til 3 tons pr. borger i 2030 og 1 ton pr. borger i 2050, som er de benyttede estimater for at modvirke en yderligere temperaturstigning end de uundgåelige 1,5 grader.

Således skal Finland reducere sit carbonfootprint med ikke mindre end 73 % inden 2030 og 89 % inden 2050. I den anden ende af skalaen lever Indien allerede op til 2030-målet, og skal ”kun” reducere med 45 % inden 2050. Der er naturligvis vidt forskellige kontekster for reduktionerne i de pågældende lande; særligt set over de kommende henholdsvis 10 og 30 år. I Indien må man således forvente en stigning i CO2-emissionen i den kommende årrække som følge af landets stigende velstand, mens Finland ikke kan forventes at ville få tilnærmelsesvis samme procentuelle stigning grundet landets relativt høje materialle niveau.

Prioriterede indsatsområder
Af rapportens konklusioner, som blev fremlagt på dagens session, fremgår det, at de tre væsentligste indsatser er: Absolutte reduktioner, effektive forbedringer samt systemskifte. Herunder fremlagdes en minutiøs prioritering blandt alle de virkemidler, der skal i anvendelse, hvis man skal tro på en reel eksekvering af de tre indsatsområder.

De væsentligste tre faktorer, der skal være på plads, er således holdninger, facilitering og infrastruktur. Disse tre hovedfaktorer kan ifølge modellen fremelskes via en hel række drivere og motivationsfaktorer, som dog skal ses som værende af henholdsvis sekundær og tertiær betydning i forhold til de tre førnævnte.

Du kan downloade rapporten "1,5 Degree Lifestyles - Targets and options for reducing lifestyle carbon footprints" ved at trykke hér.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.