Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny vejledning til vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur

15. oktober 2020
Ny vejledning til vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har offentliggjort vejledningen, der indeholder en række retningslinjer, standarder og beregningsprincipper, der skal understøtte en konsistent og hensigtsmæssig vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur.

Derudover angiver vejledningen retningslinjer for, hvornår en sag forelægges for Udvalget for Grøn Omstilling. Vejledningen medfører, at konsekvensvurderinger af klima bliver et fast punkt i lovforslag svarende til bl.a. vurderingen af de miljømæssige konsekvenser.

Konsekvensvurderinger for klima, miljø og natur gælder i udgangspunktet for alle regeringens udspil, fremsættelser af lovforslag, bekendtgørelser og andre politiske tiltag. Ligeledes gælder vejledningen i udgangspunktet for alle forslag til EU-direktiver og EU-forordninger, som fremsættes af Europa- Kommissionen

Det enkelte fagministerium har ansvaret for at udarbejde retvisende og fyldestgørende beskrivelser af de klima-, miljø- og naturmæssige konsekvenser af forslag til ny eller ændret politik. Alle sådanne forslag med konsekvenser over nærmere angivne væsentlighedsgrænser skal sendes i høring hos hhv. Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet og Miljø- og Fødevareministeriet, 6 uger inden ekstern høring. Det skal fremgå af alle forslag, hvad effekterne er.

Baggrundsmateriale:

Du kan se "Vejledning om vurdering af konsekvenser for klima, miljø og natur" her på Klima-, Energi- og Forsyningsministeriets hjemmeside og via ministeriets nyhed af 13. oktober 2020 her 

PS. Den nye vejledning omhandler ikke de samfundsøkonomiske konsekvenser (af de beregnede forventede ændringerne i klima, miljø og natur), men en vejledning mv. for dette kan findes på Finansministeriets hjemmeside her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.