Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny vejledning om særskilt indsamling af farligt husholdningsaffald

19. november 2020
Ny vejledning om særskilt indsamling af farligt husholdningsaffald
Europa-kommissionen har netop præsenteret en ny vejledning med bedste praksis samt input til effektive succeskriterier.

Det reviderede affaldsrammedirektiv pålægger Kommissionen at vedtage retningslinjer for særskilt indsamling af fraktioner af farligt affald fra husholdningerne. Farligt husholdningsaffald udgør typisk ca. 1 vægtprocent af alt kommunalt indsamlet affald (ekskl. WEEE), hvilket svarer til mellem 1 og 6 kg pr. indbygger om året. Farligt husholdningsaffald er således en relativt lille fraktion, men som har en forholdsvis stor betydning for det samlede billede, da det kan forurene det øvrige affald og dermed forhindre genanvendelse af de øvrige fraktioner.

Helt overordnet skal den nye vejledning bistå og lette medlemsstaternes implementering af kravet om særskilt indsamling. Med bedre adskillelse og øget indsamling er det målet, at medlemsstaterne kan forebygge risici for menneskers sundhed og miljøet, navnlig for personer, der arbejder med affald. Et andet formål er at øge mængden og forbedre kvaliteten af materialer til forberedelse med henblik på genbrug samt nyttiggørelse ved at forhindre, at andre materialestrømme bliver forurenet.

Konkrete input til indsamlingen

Den nye vejledning præsenterer en række konkrete input til, hvordan myndigheder på både lokalt, regionalt og nationalt plan kan forbedre indsamlingspraksis. Vejledningen præsenterer korte anbefalinger inden for en lang række specifikke strømme som bl.a. husholdningskemikalier, lægemidler, asbestaffald og behandlet træ, suppleret med 16 forskellige bedste praksis cases fra hele EU. Vejledningen præsenterer i tillæg input til en række succeskriterier for særskilt indsamling, som Kommissionen i høj grad mener bidrager til at gøre ordningerne effektive, herunder økonomiske incitamenter, tilpassede faciliteter, kommunikation samt håndhævelse.

Selv om vejledningen omhandler effektiv håndtering af farligt husholdningsaffald, påpeges det, at forebyggelse og reduktion fortsat prioriteres højt i overensstemmelse med affaldshierarkiet. Det er derfor også afgørende, at der generelt gennemføres oplysningskampagner for at minimere brugen af farlige produkter i hjemmet.

Læs mere

Du kan finde hele vejledningen ”Meddelelse fra Kommissionen om Særskilt indsamling af farligt husholdningsaffald” (2020/C 375/01) i EUR-Lex her.

Læs mere i vidensbanken

Farligt Affald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.