Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny vejledning fra EU-Kommissionen om definition og klassificering af farligt affald

10. april 2018
Ny vejledning fra EU-Kommissionen om definition og klassificering af farligt affald
EU-Kommissionens vejledning om definition og klassificering af farligt affald blev offentliggjort i EU's Tidende den 9. april 2018.

Vejledningen har til formål at hjælpe myndigheder (nationale og lokale) og virksomheder med korrekt fortolkning og anvendelse af EU-lovgivning om klassificering af affald. Reglerne omfatter identifikation af farlige egenskaber, vurdering af om affaldet har en farlig egenskab og i sidste ende klassificering af affaldet som farligt eller ikke-farligt. Kommissionens vejledning er ikke bindende.

Vejledningen er struktureret i tre kapitler og fire bilag.

  • Kapitel 1 gives en baggrund for affaldsklassifikation samt en læsevejledning.
  • I kapitel 2 fremlægges de relevante dele af EU's affaldslovgivning i forhold til klassificering af farligt affald.
  • I Kapitel 3 gennemgås de generelle trin til klassificering af affald og de grundlæggende principper trækkes frem uden at gå i detaljer Der henvises til bilagene for mere detaljeret information.
  • Bilag 1 indeholder oplysninger om affaldslisten og hjælp til at vælge de rigtige indgange i affaldslisten og de rigtige EAK-koder 
  • Bilag 2 indeholder oplysninger om kilder til forskellige typer af information om farlige stoffer og deres klassificering
  • I Bilag 3 gennemgås de 15 fareegenskaber (HP1 til HP 15) og for hver fareegenskab gives forslag til, hvordan det skal vurderes, beregnes eller testes, om affaldet udviser de enkelte fareegenskaber. 
  • Bilag 4 gennemgår grundlæggende begreber og henviser til de tilgængelige standarder og metoder vedrørende prøvetagning og kemiske analyser af affald.

Find hele vejledningen fra EU-kommissionen her "Commission notice on technical guidance on the classification of waste"

Kommissionens vejledning er baseret på resultaterne af en forberedende undersøgelse foretaget af BiPRO GmbH.

Se også den danske vejledning i klassificering af farligt affald fra Miljøstyrelsen her

Se DAKOFAs vejledning om klassificering af farligt affald på 5 min her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.