Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny tilskudspulje vedr. fremme af energieksportindsatsen

15. august 2019
Ny tilskudspulje vedr. fremme af energieksportindsatsen
Energistyrelsen administrerer en ny tilskudpulje til fremme af energieksportindsatsen. Der er 5,1 mio. kr. til uddeling i 2019 og 8,1 mio. kr. årligt i 2020-2024. Der kan opnås støtte på op til EUR 200.000 i alt over 3 år pr. aktør i en ansøgning. Ansøgningsfrist i 2019 er 29. september.

Energistyrelsen har nu bl.a. udmøntet Energiaftale 2018's 174 mio. kr. i 2019-2024 til eksportfremmeindsatsen på energiområdet ved oprettelse af ”Tilskudspulje til Fremme af Energieksportindsatsen”.  Der er til denne aktivitet afsat 5,1 mio. kr. i 2019 og vil blive afsat 8,1 mio. kr. årligt i 2020-2024. En enkelt aktør kan modtage offentlig støtte på op til EUR 200.000 inden for en periode på tre regnskabsår. 

Formålet med den nye tilskudspulje er at støtte projekter, som kan fremme energieksportindsatsen gennem udbygning af Danmarks myndighedssamarbejder på fremtidige vækstmarkeder via offentlig-private samarbejder.

Der kan søges tilskud til følgende aktiviteter

 • Analyser, herunder gennemførlighedsanalyser, barriereanalyser, forundersøgelser og projektmodning.
 • Konkretisering af- og teknisk bistand til projekter til f.eks. testcentre, branchesamarbejder, platforme mv., herunder indsamling af viden og analyse.
 • Indsamling og evaluering af data, samt formidling af viden og løsninger.
 • Udarbejdelse af vurdering eller beregning af eksportpotentialer.
 • Udarbejdelse af information samt rapportering af resultater.
 • Aktiviteter i udlandet, der øger internationaliseringen af virksomheder etableret i Danmark med henblik på at udbygge virksomhedernes viden om markedsmuligheder og forretningsvilkår.
 • Aktiviteter, der skaber eller udbygger netværk og kontakter til forretnings- og samarbejdspartnere.
 • Deltagelse i erhvervsfremstød, der kan skabe større opmærksomhed om virksomheder etableret i Danmark på målmarkedet.
 • Udenlandske delegationsbesøg til Danmark.
 • Andre aktiviteter, som understøtter konkrete forretningsmuligheder og modeller til fremme af energieksport og udbygning af myndighedssamarbejde. 

Ansøgninger vil blive vurderet på grundlag af mindst et af de følgende effektmål:

 • Potentiale for vækst i eksporten af energiteknologi og energiløsninger, der støtter en grøn omstilling;
 • Styrkelse af Danmarks eksisterende energirelaterede myndighedssamarbejder eller udbygning af langsigtede myndighedssamarbejder på potentielle vækstmarkeder;
 • Øget kendskab til nye markeder for dansk eksport af grøn energiteknologi og energiløsninger, i forhold til analyser af muligheder og potentielle barrierer på markedet;
 • Eksponering af grøn dansk energiteknologi og energiløsninger.

Oversigt over støtteberettigede udgifter

 • Løn til tilsagnshavers personale der er beskæftiget med projektet (kun for private aktører).
 • Rejse- og hoteludgifter der er nødvendige for at gennemføre projektet.
 • Indkøb af eksterne tjenesteydelser, herunder konsulentbistand og tilsvarende tjenester til brug for projektets aktiviteter.
 • Udgifter til udarbejdelse af materialer til brug for opmærksomhedsskabende og markedsplejende aktiviteter på målmarkedet, herunder præsentationskataloger og markedsføringsmateriale.
 • Udgifter til eksportfremstød, deltagelse i messer og lignende udgifter forbundet med fremvisning af energiteknologi og energiløsninger

Ansøgningsfrister og yderligere information

Ansøgningsfristen er den 29. september 2019. Tilsagn/afslagsdato forventes 4. november 2019. Støtten udbetales efter projektets afslutning. 

Ansøgningskemaer og yderligere information kan findes på Energistyrelsens hjemmeside her og i deres pressemeddelelse her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.