Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny strategi for ISWA er vedtaget

21. oktober 2018
Ny strategi for ISWA er vedtaget
Mere CØ, mere regionalt samarbejde samt styrkelse af foreningens økonomi er nogle af de centrale elementer i ISWA’s strategi for 2020-2030.

På den verserende årskongres i International Solid Waste Association (ISWA), som afholdes i Kuala Lumpur i Malaysia, blev det på mødet for foreningens nationale medlemmer drøftet, hvordan ISWA’s strategi for perioden 2020 til 2030 skal formuleres.

Det blev på mødet fremhævet, at væsentlige elementer i ISWA’s kernemission er styrkelse af netværket mellem de nationale medlemmer, sikring af decentral, regional repræsentation samt et tiltag for at etablere et specifikt kommunenetværk. Det blev desuden besluttet at initiere kampagner med emner af global interesse for at cementere ISWA’s rolle på den internationale scene samt for at gøre ISWA til en aktiv spiller i arbejdet for fremme klima-, miljø og ressourcedagsordenen på globalt plan.

Der er i strategien fokus på, at øget fokus på CØ vil give nye muligheder for indflydelse på såvel regionalt som globalt plan, samt at CØ giver ISWA mulighed for at rekruttere flere, relevante aktører og herved gøre foreningen mere slagkraftig. Der er desuden fokus på at øge samarbejdet med vidensinstitutioner; herunder ikke mindst universitetsverdenen.

Endelig blev ISWA’s fremtidige finansiering drøftet, hvilket ikke mindst skal ses i lyset af de verserende finansielle udfordringer for foreningen. Det blev derfor drøftet, hvorvidt man kan udvide eksterne donationer til samarbejdsprojekter, og hvorledes dette kan ske i pagt med ISWA’s grundlæggende interesse i at være en forening, som bærer alle medlemmers interesser på tværs af deres geografiske, størrelsesmæssige og finansielle status. Af strategiudkastet fremgår det endvidere, at en decideret ”Fundraising Committee”, nedsat af ISWA’s bestyrelse, kan være med til at sikre finansiering af kampagner og projekter til fælles formål.

Under drøftelserne af strategiudkastet fremhævede DAKOFAs formand, Torben Kristiansen (COWI), at opbygning af finansiel polstring via en egenkapital er nødvendig for at sikre ISWA’s robusthed. ISWA’s skrantende økonomi gennem de seneste år har understreget vigtigheden af en sådan foranstaltning. I forlængelse heraf understregede Torben Kristiansen, at der bør indføres en forpligtigelse til, at bestyrelsen godkender væsentlige økonomiske bindinger såsom fremadrettede, kontraktlige forpligtigelser, hvilket ikke har været gældende praksis hidtil. Desuden pointerede DAKOFAs formand, at der bør fokuseres på, at bestræbelserne for at øge de eksterne donationer ikke medfører en uhensigtsmæssig efterfølgende, ekstern indflydelse.

DAKOFA er udpeget som det danske, nationale medlem af ISWA. Du kan læse mere om ISWA ved at trykke hér.

Du kan trykke hér, hvis du vil læse udkastet til ISWA’s strategi for perioden 2020 til 2030, som efterfølgende blev godkendt af ISWA’s generalforsamling. Du kan også læse mere om ISWA's kommunale netværk her.

Tags

ISWA
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.