Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny rapport opsamler erfaringer fra 3 cirkulære nedrivninger

15. januar 2020
Ny rapport opsamler erfaringer fra 3 cirkulære nedrivninger

Miljøstyrelsen annoncerede medio 2016 under overskriften ”Cirkulær forretning - gør branchen fremtidssikret” et udbud, hvor brancheforeninger kunne ansøge om tilskud til at fremme cirkulær forretning i den pågældende branche og blandt brancheforeningens medlemsvirksomheder. Brancheforeningen Danske Maskinstationer & Entreprenører (DM&E) ansøgte med baggrund i udbuddet om tilskud til en række aktiviteter.

Under dette projekt blev der gennemført 3 cirkulære nedrivninger. Rapporten konkluderer, at der med cirkulære nedrivninger kan opnås en CO2 besparelse sammenlignet med traditionelle nedrivninger. Størrelsen af besparelse beror på, hvilke materialer som er mulige at genbruge fra det pågældende nedrivningsprojekt. Omkostninger forbundet med CØ-nedrivninger er større, men i sager, hvor der er mulighed for en vis omsætning i form af efterfølgende materialesalg, kan projektet være rentabelt. Hvor stort et materialesalg, der skal til for, at CØ-nedrivningen kan konkurrere med den traditionelle nedrivning på pris, er meget forskellig fra sag til sag og kan ikke entydigt besvares ud fra rapporten.

Rapporten opsummerer ligeledes, at en af de største udfordringer med implementering af cirkulær forretning indenfor bygge- og anlægsaffald er at afsætte nedrivningsmaterialer og produkter højere oppe i affaldshierarkiet, end man gør i dag, og stadig opnå den samme eller en bedre økonomisk forretning. Derfor har DM&E med demonstrationsprojekterne forsøgt at kigge på, om øget sortering og nænsomhed i nedrivningsprocessen kan højne værdien af materialerne, og dermed afsætte materialerne til en højere værdi og eventuelt til alternative aftagere. Ift. afsætningen og håndteringen af disse materialer forekommer der stadig en stor mangel på viden, og manglende erfaring med dette udgør en af de største udfordringer.

Hele rapporten findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.