Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny rapport om eftersortering af plast og metal i restaffald

09. januar 2020
Ny rapport om eftersortering af plast og metal i restaffald

Miljøstyrelsesprojekt (nr. 2109) om udsortering af plast og metal fra private husstande er netop offentliggjort.

Analysens formål har været at afdække eksisterende viden, der kan ligge til grund for sammenligning af kvaliteten af metal- og plastaffald udsorteret af restaffaldet sammenlignet med kildesortering.

DAKOFA holder en konference om potentialerne i restaffald den 25. februar 2020 ”Hvad gemmer sig af værdier i restaffaldet? – hvad skal vi gå efter?”, hvor blandt andet denne rapport vil blive debatteret. Du kan allerede nu tilmelde dig konferencen her på hjemmesiden.

I omtalen af rapporten på Miljøstyrelsens hjemmeside fremgår det, at der i forbindelse med projektet har været gennemført en workshop med deltagelse af eksperter fra henholdsvis Aalborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Syddansk Universitet. På workshoppen blev det diskuteret, om kvaliteten af plastik ved central sortering stadig vil kunne sikre en større reel genanvendelse. Det fremgår i omtalen, at det efter workshoppen stod klart, at den eksisterende viden hos de fremmødte forskere kan tolkes forskelligt i forhold til at kunne give en anbefaling om indsamling af især plast sammen med restaffaldet.

Analysens litteraturstudie konstaterer overordnet følgende vedrørende udsortering af metal- og plastaffald:

Metalaffald
Udsortering af metalaffald fra restaffald kan gøres med en relativt høj sorteringseffektivitet, der dog vurderes lavere end for metalaffald indsamlet ved kildesortering. Komprimering af restaffaldet gør, at der vil være rester af andet affald, der ikke let kan fjernes fra metallerne ved mekanisk sortering. Kvaliteten af metallet vurderes derfor højere ved separat indsamling (kildesortering).


Plastaffald (blød og hård)
Med hensyn til plastaffald (blød og hård) er det fundet vanskeligt, på baggrund af eksisterende viden, at vurdere med hvilken sorteringseffektivitet denne affaldsfraktion må forventes at kunne udsorteres, og i hvor høj grad den udsorterede plast fra central sortering er af en kvalitet, der er egnet til genanvendelse.

 

Selve analysen og omtalen findes her på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.