Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny publikation beskriver over 100 cirkulære demonstrationsprojekter

12. juli 2017
Ny publikation beskriver over 100 cirkulære demonstrationsprojekter

EUs finansielle enhed LIFE har netop udgivet en publikation, der beskriver og evaluerer på over 100 demonstrationsprojekter, som har implementeret cirkulær økonomiske principper i medlemsstaterne. Et dansk projekt er også at finde i puljen.

LIFE er en af hovedsponsorerne bag demonstrationsprojekter i EU, der fokuserer på implementeringen af EU’s cirkulær økonomi pakke i praksis. Den netop udkomne publikation beskriver og evaluerer på over 100 projekter, som blandt andet bidrager til at der indenfor dagrenovationen udvikles på bedre indsamlings- og sorteringssystemer samt skaber opmærksomhed hos befolkningen om vigtigheden af smartere håndtering samt forbrug af ressourcerne.

LIFE støtter sammenlagt projekter indenfor 5 områder:
-    Produktion
-    Forbrug
-    Affaldshåndtering
-    Sekundære råvare;
Samt de fem indsatsområder, som er beskrevet i EUs handlingsplan for cirkulær økonomi fra december 2015: plast, biomasse og bio-baserede produkter, markedet for kritiske råvare, madaffald samt bygge- og nedrivningsaffald.

Plastic Zero
Et dansk projekt er også at finde i publikationen. Det København-baserede projekt Plastic Zero havde til formål, i samarbejde med byerne Hamborg, Malmø og Riga samt tre affaldshåndteringsvirksomheder og Aalborg Universitet, at udforme en roadmap med henblik på reducering af plastik i affaldsstrømmene. Roadmappen indeholder forslag til minimering af plastikaffald samt teknologier og metoder til sortering og genbrug af plastik samt initiativer til at understøttet grønne virksomheder og skabe vækst i genbrugssektoren.

Læs mere om projekt Plastic Zero her

Se hele publikationen fra LIFE her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.