Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny Portal: Den Ansvarlige Indkøber

06. september 2022
Ny Portal: Den Ansvarlige Indkøber

Portalen skal gøre det lettere for offentlige indkøbere at lave grønne og ansvarlige udbud

Med den nye portal er viden om bæredygtige indkøb blevet samlet, så det bliver lettere at finde oplysninger. Her kan man finde bæredygtige krav til indkøb, viden og værktøjer, inspiration til at komme i gang og mulighed for at deltage i netværk, som Forum for Bæredygtigt Indkøb og Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb.

Under Viden og værktøjer, er værktøj til at beregne totalomkostninger for et produkt i dets levetid og viden om, hvordan miljømærker som EU-blomsten bliver brugt i praksis. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens kommende vejledning om grønne krav i udbud vil også finde vej ind på portalen.

Vidensdeling er vigtigt og her har Forum for Bæredygtige Indkøb pt. temagrupper om innovationsklausuler, transportkrav til 'last mile', grønt forbrug og adfærd i indkøbet samt grønne og klimavenlige indkøb af fødevarer. 

Der er KL, Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen som relancerer portalen.   

Læs mere: www.denansvarligeindkøber.dk

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.