Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny PhD-afhandling om cirkulær økonomi i håndteringen af WEEE

11. januar 2018
Ny PhD-afhandling om cirkulær økonomi i håndteringen af WEEE
Afhandlingen ser på potentialet og mulighederne for at implementere en cirkulær model for håndtering af WEEE. Ud fra cases identificeres væsentlige hotspots for ressourcetab i håndteringskæden med relation til produktdesignet. Endelig foreslår afhandlingen ligeledes løsningsrammer og koncepter, der sigter mod en integreret forvaltning af produktets livscyklus og forbedret samlet ressourceeffektivitet.

Ifølge afhandlingen byder studiet på følgende vigtige bidrag og erkendelser:

  • en grundig diagnose af det eksisterende WEEE-system og relevante lovgivningsbestemmelser
  • en opdateret forståelse af produkter og materialestrømme i WEEE-systemet
  • identificering af tab, der forekommer i WEEE ressourcegenanvendelseskæder og årsagerne til disse tab
  • vurdering af det økonomiske potentiale for genbrug, reparation og genvinding af indsamlede WEEE produkter
  • et indblik i brugernes opfattelse af produktdesign, WEEE og begrebet cirkulær økonomi
  • en ramme for udveksling af oplysninger mellem interessenter i e-industrien for at gennemføre cirkulær økonomi og en "design for end-of-life” tænkning, og endelig
  • en konceptuel løsning til bedre ressource nyttiggørelse af WEEE og design for end-of-life for e-produkter.

En af hovedkonklusionerne i afhandlingen er, at overgangen til en cirkulær økonomi for e-industrien vil kræve en fundamental ændring af det eksisterende system, herunder bl.a. et nyt syn på affaldshåndteringen, der respekterer den resterende funktionalitet og komponenter i affaldsproduktet. Ligeledes vil det kræve et effektivt samarbejde mellem interessenterne i produktets levetid med det formål at understøtte bedre designvalg såvel som håndtering af affaldet. Endeligt vil der være brug for incitamenter, der sikrer bedst mulige valgmuligheder for håndtering af WEEE.

Se hele PhD afhandlingen her

Læs mere i vidensbanken

Elektronikskrot/WEEE
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.