Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny kortlægning af mundbind

23. april 2021
Ny kortlægning af mundbind
I årene 2020 og 2021 forventes det, at danskerne forbruger omkring 2,4 milliarder mundbind, svarende til ét om dagen pr. omfattede mundbindsbruger.

Kortlægningen er udført af Teknologisk Institut og er baseret på importørers og virksomheders oplysninger samt interviews med 1.550 borgere fra et repræsentativt e-panel. Undersøgelsen er behæftet med en vis usikkerhed på grund af markedssituationen, ufuldstændige oplysninger fra de relevante aktører og den almindelige usikkerhed i surveys.

Ud over opgørelsen af den samlede mængde engangsmundbind viser kortlægningen, at størstedelen af de interviewede borgerne smider deres brugte engangsmundbind i skraldespanden til almindeligt restaffald, hvilket ligger i tråd med Miljøstyrelsens anbefalinger.

Miljøstyrelsen anbefaler, at udtjente engangsmundbind bortskaffes som restaffald, da genanvendelsen blandt andet er udfordret ved, at kasserede engangsmundbind er forbundet med en smitterisiko. Dertil kommer, at der er en begrænset interesse i markedet for genanvendelse af mundbind. Rapporten ser dog også på mulighederne for genanvendelse vurderet ud fra viden om tilgængelige metoder til mekanisk genanvendelse af plast.

37 procent af de adspurgte i undersøgelsen svarer, at de i høj grad har oplevet, at der bliver smidt engangsmundbind på gaden eller i naturen. Problemet ses særligt tæt på busstoppesteder samt på metro- og togstationer. I følge Miljøstyrelsen er de i løbende i dialog med kommuner, trafikselskaber og affaldsselskaber for at sikre, at så få mundbind som muligt havner i naturen.

Spørgsmålet, der står tilbage, er således, som det fremgår af Miljøstyrelsens nyhed om rapporten, at der hersker en usikkerhed om, hvorvidt man i en evt. genanvendelsesproces vil kunne håndtere smittefaren samt om der er investeringsvillighed i markedet.

 

Baggrundsmateriale:

Du finder kortlægningen her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Du kan læse DN’s nyhed her på DN’s hjemmeside

Du kan læse artiklen fra Wastetech her (kan kun læses, hvis man er abonnent) 

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.