Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny kontingentstruktur i DAKOFA

01. marts 2023
Ny kontingentstruktur i DAKOFA
Billigere arrangementer, nyhedssite kun for medlemmer og kontingenter beregnet ud fra antal brugere.

Det er på DAKOFAs generalforsamling 2022 blevet besluttet, at der fra og med budgetåret 2023 vil ske en ændring af kontingentstrukturen i foreningen. Herefter vil kontingentgrupperne således være baseret på medlemsorganisationens antal brugere i DAKOFAs system. En bruger er en nyhedsbrevmodtager/arrangementsdeltager/netværksmedlem.

Fremadrettet vil alle arrangementer blive udbudt til væsentligt lavere priser end tidligere for DAKOFAs medlemmer, mens ikke-medlemmer vil skulle betale samme pris som tidligere. Stigningen i de foreslåede kontingenter vil således skulle ses i sammenhæng med den store besparelse, der fremadrettet vil være på at deltage i DAKOFAs arrangementer.

Det er på de seneste års generalforsamlinger blevet fremført, at DAKOFAs betalingsarrangementer er for dyre, hvilket den nye kontingentstruktur således gør op med.

Med den foreslåede kontingentstruktur tages der højde for, at det vil være yderligere attraktivt for de mindste virksomheder at være medlemmer af foreningen, samt at de større medlemmer vil kunne opnå besparelser på deres samlede omkostninger til foreningen i forhold til tidligere.

Årsagen til det foreslåede skifte i kontingentstrukturen for foreningen skal bl.a. ses i sammenhæng med DAKOFAs ”Strategi 2022-2026”, hvor foreningen udvider sit fokusområde til også at indeholde den cirkulære dagsorden, herunder ønsket om nye medlemmer i form af cirkulære produktionsvirksomheder. Skiftet i kontingentstrukturen skal gøre det mere attraktivt for disse at være medlemmer af foreningen.

Ud over ændringen i kontingentstrukturen vil der være andre tiltag, der skal sikre medlemsfordelene fremadrettet. Bl.a. vil DAKOFAs nyheder/nyhedsbreve fremadrettet være forbeholdt medlemmer af foreningen og deres brugere.

Kontingenterne for 2023 vil se ud som følger:

Gruppe 1 (1-2 brugere):     11.000 kr.

Gruppe 2 (3-10 brugere):   30.000 kr.

Gruppe 3 (11+ brugere):    40.000 kr.

 

Deltagelse i DAKOFAs arrangementer forventes at ville koste som følger i 2023 (cirkabeløb):

Netværksmøder:                 Gratis

Webinarer:                         300 kr.

Hybridseminarer:               600 kr.

Konferencer:                      1.200 kr.

Årskonference:                   4.000 kr.

 

Kurser (af 1 eller 2-dages varighed) vil blive beløbssat ud fra de reelle omkostninger, som kan variere.

Hvis du er interesseret i at vide mere om DAKOFA og/eller den nye kontingentstruktur, er du naturligvis velkommen til at kontakte os, hvilket også er muligt i forbindelse med udsendelse af kontingentopkrævning primo januar 2023.

 

 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.