Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Seminar: Ny klassificering af farligt affald? - HP14, hvad er det for en fisk?

Ny klassificering af farligt affald? - HP14, hvad er det for en fisk?

Er du i tvivl om hvordan og hvornår du anvender HP14, så deltag i DAKOFAs seminar. Det er nu obligatorisk at anvende HP14 økotoks-kriterier ved klassificering af farligt affald. Dette blev vedtaget af EU i 2017 ved en forordning, og fra 5. juli 2018 skal HP14 kriterierne anvendes af medlemsstaterne. Det er således ikke længere op til de enkelte kommuner at afgøre, om HP14 skal lægges til grund for klassificering af farligt affald. De nye kriterier kan især få betydning for klassificering af byggeaffald som farligt affald.

Det er nu obligatorisk at anvende HP14 økotoks-kriterier ved klassificering af farligt affald. Dette blev vedtaget af EU i 2017 ved en forordning, og fra 5. juli 2018 skal HP14 kriterierne anvendes af medlemsstaterne. Det er således ikke længere op til de enkelte kommuner at afgøre, om HP14 skal lægges til grund for klassificering af farligt affald. De nye kriterier kan især få betydning for klassificering af byggeaffald som farligt affald. 

På seminaret vil vi præsentere reglerne for anvendelse af de nye beregningskriterier, og vi skal høre hvilken betydning kriterierne kan have for afsætning, klassificering og håndtering af affald fra byggeri og forbrænding. Endelig bliver vi præsenteret for den nye kommunale hverdag med HP14 på sagsbehandlerens bord.

Efter arrangementet byder DAKOFA på en sandwich. Husk at give os besked, hvis du ikke ønsker at blive til frokosten, så vi undgår madspild :)

Seminaret afholdes den 17. december 2018 kl. 9:00 – 13:00 i Lokale 8, 1. sal på Best Western ToRVEhallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle 

OBS: grundet den store tilmelding er arrangementet flyttet til Lokale 8, 1. sal på Best Western ToRVEhallerne, Fiskergade 2-8, 7100 Vejle.

Program

9:00-9:30
Registrering og kaffe
9:30-9:35
Velkomst og introduktion

v/DAKOFA

9:35-10:05
Reglerne for anvendelse af HP14 ved klassificering af farligt affald

Hvordan anvendes reglerne for HP14? Herunder eksempler på summeringsreglerne.
v/DAKOFA

10:05-10:35
Hvordan påvirker HP14 afsætningsmulighederne for de nye farlige affaldsstrømme?
Henrik Wejdling, AffaldPlus
Henrik Wejdling

Mange modtageanlæg har miljøgodkendelser, der i ringe grad spiller sammen med anvendelsen af HP14. Hvor stor er udfordringen, og hvordan sikres det, at der også fremover er en tilfredsstillende afsætning? 

10:35-11:05
Hvilken betydning har de ”nye” regler for håndteringen af bygge- og nedrivningsaffald?
Niels Trap, Golder Associates A/S
Niels Trap
Kirill Kongstad, Golder Associates A/S
Kirill Kongstad

Golder Associates har i forbindelse med konkrete projekter regnet på, hvordan indførslen af HP14 påvirker affaldshåndteringen.

11:05-11:30
Pause
11:30-12:00
Ændrer de nye regler håndteringen af forbrændingsslaggen?
Ole Hjelmar, Danish Waste Solutions ApS
Ole Hjelmar

Slagger fra affaldsforbrænding udgør en stor affaldsstrøm som eventuelt kan blive påvirket af HP14. 

12:00-12:30
Har HP14 betydning for den kommunale sagsbehandlerhverdag?
Lotte Wammen Rahbek, Helsingør Kommune
Lotte Wammen Rahbek

Hvordan påvirker HP14 fremtiden – set fra den kommunale sagsbehandlers stol?

12:30-12:45
Afrunding

v/DAKOFA