Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny kampagne skal sætte skub i affaldssorteringen i hele landet

03. februar 2022
Ny kampagne skal sætte skub i affaldssorteringen i hele landet

Miljøstyrelsen har offentliggjort nyt kommunikationsmateriale, der skal understøtte kommunerne i implementeringen af affaldsbekendtgørelsens krav til affaldsindsamling.

Informationsmaterialet skal underbygge udrulningen af den ensrettede affaldssortering, der betyder, at borgere på tværs af landets kommuner fremadrettet skal sortere deres affald i 10 affaldstyper - og ny undersøgelse viser bred opbakning, men også behov for mere viden.

En ny undersøgelse, som Rambøll har lavet for Miljøstyrelsen, viser, at der er bred opbakning til den nye affaldssortering blandt danskerne. Fire ud af fem svarer, at de mener, at affaldssortering er nødvendigt for at passe på miljøet og klimaet. Samtidig svarer tre ud af fem, at de gerne vil vide mere om, hvad der sker med affaldet, efter det er sorteret.

Formålet med kampagnen er at besvare de spørgsmål, der kan opstår, når den nye ensretning af affaldssorteringen rulles ud. Vi vil samtidig gerne forsøge at gøre sorteringen både let og overskuelig for både borgere, virksomheder og kommuner, fortæller kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Espegård Hassel.

Materialet består blandt andet af sorteringskriterier, animationer til sociale medier, tjeklister og implementeringshjælp. Alt materialer er bygget op omkring det fælles piktogramsystem, udarbejdet af Dansk Affaldsforening og KL.

Da affaldsbekendtgørelsen også dikterer, at husholdningslignende erhvervsaffald skal indsamlet fra juni 2022, er materialet delt op i henholdsvis materialer borgerkommunikation og materialer til arbejdspladser. Meget af materialet er redigerbart og kan sammensættes, så det kan tilpasses den enkelte kommunes kommunikationsplan med mulighed for at formidle de nye regler i en mere lokal vinkel.

Materialet er udviklet i samarbejde med Bro Kommunikation og det strategiske designbureau Futu.

Kampagnematerialet kan hentes på hjemmesiden affaldssorteringnytter.dk, hvor man også kan læse mere om formålet med kampagnen.

DAKOFA afholder seminar den 30/3, hvor kommunikationsmaterialet vil blive fremlagt og diskuteret. Læs mere og tilmeld dig seminaret her

Læs mere i vidensbanken

Kommunikation
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.