Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny kampagne skal holde vejene fri for affald

12. januar 2021
Ny kampagne skal holde vejene fri for affald

Hvert år opsamles cirka 700 tons affald langs de danske statsveje. Under sloganet ’Tak for ingenting … i naturen” har Vejdirektoratet slået sig sammen med Miljøstyrelsen og Søværnskommandoen for at dæmme op for mængden af henkastet affald i vejkanten og andre steder i den danske natur.

Vejdirektoratet starter med indsatsen "Tak for ingenting... i vejkanten", som i første omgang løber fra 7. januar 2021 til 31. marts 2021. Vejdirektoratets kampagne vil være synlig på plakater indendørs på rastepladser langs motorvejene, på skilte langs udvalgte tilkørselsramper i Storkøbenhavn, på bannerannoncer online og outdoor samt på deres Facebook og Twitter.

Fakta

  • Hvert år opsamles cirka 700 tons affald langs de danske statsveje
  • Vejdirektoratet bruger årligt mere end 11 millioner kroner på at opsamle affald langs statsveje og på rastepladser
  • Cigaretskod er den type affald, der smides allermest af. Ét cigaretskod er op til fem år om at blive nedbrudt.
  • Andre typer af affald, der typisk bliver fundet i vejkanten, er take-away emballage, øl- og sodavandsdåser og plastikposer
  • Flere end 90 procent af danskerne mener, at det er meget forkert at smide affald i naturen
  • Alligevel svarer 11 procent, at de har smidt affald på gaden, i naturen eller vejkanten
  • Hele 30 % svarer, at de har efterladt genstande i naturen eller i byrummet inden for de sidste tre måneder, uden dog at anse det for at smide affald. Det svarer til hver 3. dansker eller knap 1,8 millioner mennesker

Link til Vejdirektoratets kampagne kan findes her

 

DAKOFA afholder webinaret "Øget affaldssortering i det offentlige rum" den 24. marts 2021, se evt. nærmere beskrivelse her 

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.