Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny inspiration til renovering af bygningsmasse

01. juni 2022
Ny inspiration til renovering af bygningsmasse
Ny case-samling skal hjælpe regioner og kommuner med at omsætte EU’s renoveringsstrategi til handling.

I 2020 præsenterede Europa-Kommissionen en strategi for renovering af den europæiske byggemasse under titlen ”renoveringsbølgen”. Strategien har bl.a. til formål at fordoble renoveringsprocenten i løbet af de næste ti år og til at sikre større energi- og ressourceeffektivitet i forbindelse med renoveringer.

En ny rapport fra det europæiske regionsudvalg skal nu hjælpe regioner og kommuner med at omsætte strategien til handling. Den nye rapport præsenterer et godt overblik over renoveringstendenser og -koncepter samt initiativer og finansieringsprogrammer på EU-plan, som på forskellig måde understøtter lokale og regionale myndigheder i deres gennemførelse af renoveringsaktiviteter.

Undersøgelsen omfatter i tillæg en række fakta-ark fra hver medlemsstat, der viser nationale finansieringsprogrammer, strategier og initiativer, der støtter renoveringsaktiviteter, som er rettet mod lokale og regionale myndigheder og offentlige bygninger. Det danske ark indeholder en række generelle links til danske støttemuligheder samt en kort case-beskrivelse af den såkaldte Aalborg-model, hvor en samskabelsesproces medførte en lang række positive forandringer for både mennesker og miljø gennem opgradering og fornyelse af et skrøbeligt boligområde. Fakta-arkene fra de øvrige lande indeholder ligedan gode eksempler, der kan tjene som inspiration for de danske myndigheder.

Læs mere
Du kan finde hele rapporten ”Renovation wave – guidance for local and regional implementation” her.

Læs mere i vidensbanken

Bygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.