Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny forbrugeradfærd er krævet – er vi klar?

08. oktober 2019
Ny forbrugeradfærd er krævet – er vi klar?

Således lød titlen på en session på ISWA’s årskongres, hvor en håndfuld oplægsholdere fortalte om erfaringer med gennemførelse af kampagner med henblik på ændring af forbrugernes adfærd. Nedenfor finder du et resumé af to af disse oplæg.

Caterina Navarro fra Lavola, som er et kommunikationsbureau med fokus på bæredygtighed, kunne fortælle, at man i Barcelona har haft alvorlige udfordringer med dels henkastet affald i det offentlige rum, og dels manglende opbakning til sorterings- og genanvendelsesordninger.

Lavola har derfor, på vegne af Barcelona, gennem de seneste 3 år initieret et netværk med mere end 100 agenter til at iværksætte lokale kampagner og events overfor alle typer befolkningsgrupper og næringslivet i storbyen. Der er etableret læringsforløb for børnehaver, skoler, detailhandel og folk på gaden for at få alle til at forbedre deres adfærd i forhold til håndtering af affald og genanvendelige materialer.

Gennem hele perioden har man samlet data for at kunne måle effekterne af kampagnen, og resultaterne peger kun i én retning, nemlig klare forbedringer. I løbet af de 3 år har man således konstateret en stigning i den samlede genanvendelsesprocent for Barcelona fra 62 % i 2015 til 76 % i 2018. Herudover har der været en signifikant stigning i de øvrige succesparametre, såsom sortering af affald i det offentlige rum, opsamling af cigaretskodder, næringslivets opfordring af kunder til miljørigtig adfærd samt næringslivets egen indsats for at sortere særligt de genanvendelige materialer.


Maria Silva fra LIPOR fortalte om deres særlige indsats i forhold til afholdelse af store events i regionen. LIPOR er et fælleskommunalt affaldsselskab dækkende 8 kommuner I Porto-området I den nordlige del af Portugal, og de har prioriteret et stigende engagement i de regionale events, således at de i 2016 engagerede sig i ét event, i 2017 16 events, i 2018 26 events og i 2019 forventer man at være aktiv ved 30-40 events. Engagementet er dels at forsyne med tilstrækkeligt opsamlingsmateriel og dels at motivere til en mere miljørigtig adfærd blandt såvel arrangører som deltagere.

Og resultaterne taler for sig selv. I 2016 blev der indsamlet ca. 8 tons genanvendelige materialer fra de afholdte events, mens man i 2019 forventer en 8-dobling eller ca. 65 tons. Dette har ikke bare skubbet øgede mængder opad i affaldshierarkiet men tillige forbedret økonomien for arrangørerne grundet den positive afregning for genanvendelige materialer i modsætning til en relativt høj forbrændingspris. Herudover har man også oplevet decideret affaldsminimering som følge af eksempelvis pantbelagte drikkevareemballager m.v.


LIPOR har som selskab oplevet en langt bedre pressedækning grundet engagementet i de borgernære aktiviteter. Man har således opnået en 5-dobling i antallet af nyheder, hvor LIPOR blev nævnt for deres positive resultater. Dette vurderes at medføre en såkaldt ”media value” på mere end 1 mio.kr. siden 2016.

LIPOR forventer at fortsætte anstrengelserne for at øge miljøbevidstheden og dermed affaldssorteringen ved de regionale events, og vil eksempelvis have tilføjet affaldssorteringspligt i betingelserne for afholdelse af enkelte events. Herudover vil LIPOR forsøge at tilegne sig viden om nye, innovative tiltag, som de kan tilføje i deres ydelser overfor arrangementerne.


Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.