Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny europæisk model skal hjælpe med at tackle problematiske stoffer i en fremtidig cirkulær økonomi

03. september 2019
Ny europæisk model skal hjælpe med at tackle problematiske stoffer i en fremtidig cirkulær økonomi
Hvilken behandlingsmetode er den optimale for en specifik materialestrøm, når man skal tage hensyn til både mennesker og miljø? Dette spørgsmål forsøger en ny model nu at hjælpe med at kunne give et svar på.

Som led i det europæiske arbejde for at fremme den cirkulære økonomi kommer der i stigende grad fokus på de problematiske stoffer, som man med øget genbrug og genanvendelse risikerer at sende i kredsløb. Projektet CleaR (Clean material Recycling project), som har været finansieret af Den Europæiske Kommission, har derfor udarbejdet en model, der skal støtte beslutningstagere i forhold til, hvordan de skal håndtere tilstedeværelsen af problematiske stoffer i genanvendte materialer. Den nye model er udarbejdet med udgangspunkt i REACH-lovgivningen, men folkene bag understreger, at den også vil være relevant i forbindelse med konkrete vurderinger af genanvendte materialer, cirkulært design eller design til genanvendelse.

 

Hjælp til de, der skal sende fremtidens genanvendte materialer i kredsløb

Målet med projektet har været at udarbejde en ”virkelighedsnær” metode, som er struktureret, gennemsigtig og evidens-baseret samtidig med, at den er enkel at anvende således, at den kan være med til at lette arbejdet for den enkelte medarbejder, som skal arbejde med vurdering af problematiske stoffer i fremtidens cirkulære økonomi.

REACH lovgivningen er ofte målrettet et enkelt stof eller grupper af lignende stoffer i én eller flere specifikke anvendelser. Dette er til forskel fra genanvendelsesprocessen, der som oftest er materialespecifik og som derfor kan indeholde en lang række variationer af stoffer, hvoraf adskillige kan være problematiske. Dette kan være en udfordring for genanvendelsesindustrien idet det kan være svært at gennemskue deres muligheder for afsætning af genanvendte materialer, der indeholder en lang række forskellige stoffer. Den nye model forsøger derfor netop at rumme muligheden for at betragte indholdet af flere forskellige stoffer i det samme materiale.

Ligesom Kommissionens generelle arbejde omkring grænsefladen mellem kemi, produkter og affald har projektkonsortiet arbejdet under den forudsætning, at der let kan opstå modsatrettede hensyn i forhold til eksempelvis sundhedseffekter, miljøhensyn, sociale og økonomiske effekter, når man i praksis skal arbejde med netop de problematiske stoffer i en cirkulær økonomi. Modellen forsøger derfor at tage alle disse forhold i betragtning samtidig med, at den også skal være praktisk anvendelig. På et mere overordnet niveau kan den nye CleaR-model ifølge projektgruppen også blive relevant når/såfremt fælles-europæiske såvel som nationale end-of-waste kriterier skal udarbejdes.

 

Et første udkast

Helt konkret er den nye model en fire-trins model kombineret med et flow-diagram, som tilsammen skal være med til at understøtte beslutningen om, hvorvidt et udkast til forslag til begrænsning i henhold til REACH-forordningen kan omfatte undtagelse (fritagelse) for genanvendte materialer under strenge og ekstraordinære betingelser. Modellen er således med til at tilpasse, strukturere og prioritere de oplysninger, der skal tages i betragtning, når det skal træffes beslutning om genanvendelse.

Modellen er baseret på de erfaringer, som projektgruppen gjorde sig i forbindelse med en tilbundsgående analyse af seks forskellige kemiske forbindelser, nemlig Bisphenol-S (BPS) i papir; Bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) i blød PVC; Cadmium (Cd) i metallegeringer fra slagge; Hexabromocyclododecane (HBCDD) i EPS; 2-methylnaphthalene (MNAP, a mineral aromatic hydrocarbon (MOAH)) i papiremballager, samt; Perfluorooctanoic acid (PFOA) i tekstiler, som alle kan medføre en negativ påvirkning af både mennesker og miljø. På baggrund af denne analyse udarbejdede projektgruppen en model, som man herefter testede på to illustrative case-studier for hhv. DEHP i blød PVC samt cadmium i slagge til anvendelse i eksempelvis vejfyld, hvilket var med til yderligere at forfine modellen.

Den nye model er ifølge projektgruppen et første udkast, som man nu håber, vil blive testet og anvendt i praksis, hvorefter erfaringerne herfra kan være med til at justere og forfine modellen yderligere. På sigt vil det måske i tillæg blive muligt at formulere egentlige standarder for specifikke tilfælde, for på den måde at forenkle arbejdet med at vurdere de problematiske stoffer yderligere.

 

 Læs mere

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.