Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Ny dansk webportal for verdensmålene

11. januar 2019
Ny dansk webportal for verdensmålene

Den nye hjemmeside bryster sig af at være verdens første fælles digitale platform, der samler indsatser, resultater og inspiration til arbejdet med verdensmålene.

Formålet med portalen er at give danske aktører en platform, som løbende opsamler danske organisationers, virksomheders, uddannelsesinstitutioners, kommuners, myndigheders og borgeres arbejde for at nå i mål med FN's verdensmål inden 2030.

Portalen skal give et overblik over projekter og resultater samt lokale og nationale nyheder om implementering af verdensmålene i Danmark. Derudover kan der også findes et katalog over kommunikationsmaterialer samt en gennemgang af alle mål og delmål til inspiration til det videre arbejde med implementering af verdensmålene på tværs.

Portalen er drevet af "Verdens Bedste Nyheder" og finansieret af Regeringen

Læs mere på www.verdensmaal.org

Affaldssektoren og verdensmålene

Danmark er et af de lande, som er nået længst med implementeringen af FN's verdensmål. Men ligesom størstedelen af verdens lande, halter også Danmark bagefter, når det kommer til målene om klima, hav, natur og bæredygtig produktion - og her har affaldssektoren også en rolle at spille.

Læs om DAKOFAs seminar om verdensmål i affaldssektoren her og den opsamlende nyhed om seminaret her

Læs mere i vidensbanken

Kommunikation
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.