Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ny affaldsaktørbekendtgørelse i høring

12. oktober 2020
Ny affaldsaktørbekendtgørelse i høring
Bekendtgørelsen om affaldsregulativer, - gebyrer og – aktører mv. (affaldsaktørbekendtgørelsen) samt bekendtgørelsen om Affaldsregisteret og godkendelse som indsamlingsvirksomheder er netop sendt i høring.

Den nye affaldsaktørbekendtgørelse indeholder, ifølge høringsbrevet, konsekvensrettelser, som følge af, at Miljø- og Fødevareministeriet (MFVM) netop er i færd med at udstede en ny affaldsbekendtgørelse, samt en række yderligere ændringer.

Ændringer som konsekvens af ny affaldsbekendtgørelse er følgende:

  • Definitioner og gebyrbestemmelser m.v. - bekendtgørelsen tilpasses, så bestemmelserne afspejler de nye obligatoriske indsamlingsordninger, som MFVM indfører i henhold til den politiske aftale.
  • Standardregulativerne i bekendtgørelsens bilag 3 og 4 tilpasses de nye indsamlingsordninger. Kommunerne skal benytte paradigmerne i standardregulativerne ved fastsættelse af krav for de nye ordninger.
  • Indsamlingsvirksomheder overtager affaldsproducerende virksomheders ansvar for at sikre høj reel genanvendelse, og indsamlingsvirksomhederne bliver forpligtet til at dokumentere, hvor stor en del af de enkelte affaldsfraktioner, der reelt bliver forberedt med henblik på genbrug eller genanvendt. Dette sker for at tilpasse nye krav i affaldsbekendtgørelsen til den affaldsproducerende virksomhed.
  • Bestemmelse om miljømæssig korrekt håndtering af madaffald i emballage flyttes til affaldsbekendtgørelsen, mens aktørerne, der må håndtere madaffald i emballage, fortsat reguleres i affaldsaktørbekendtgørelsen.

De øvrige ændringer er følgende:

  • Indførsel af krav om, at kommunerne skal opkræve særskilte gebyrer hos virksomhederne for konkrete anvisninger af erhvervsaffald og for anmeldelse og dokumentation af jordflytninger.
  • Indførelse af mulighed for, at sanktionere borgere, der ikke kan godtgøre, at affald er håndteret i overensstemmelse med kommunens konkrete anvisninger samt virksomheder, der ikke kan godtgøre, at affald enten er håndteret efter kommunens konkrete anvisninger eller eksporteret.
  • Kommunernes mulighed for at vælge, at borgere har objektivt ansvar for affaldsbeholdere udgår fra standardregulativerne

Af høringsbrevet fremgår det, at de nye pligter, der indføres for indsamlingsvirksomheder, ikke vurderes at medføre administrative konsekvenser af nævneværdig betydning. Bekendtgørelserne har været i præhøring hos Erhvervsstyrelsen, der den 23. september 2020 vurderede, at de samlede administrative konsekvenser for erhvervslivet, ikke overstiger 4 mio. kr. årligt, hvorfor de ikke kvantificeres nærmere.

For de nye gebyrer for konkrete anvisninger og jordflytninger fremgår det, at det på baggrund af en analyse af de kommunale omkostninger, ved de to opgaver, er vurderet, at omfanget af omkostningerne, forbundet med opgaverne, vil være ca. 27,4 mio. kr. (middelestimat, ekskl. evt. administrationsomkostninger).

Udstedelsen af en ny affaldsregisterbekendtgørelse har til formål at præcisere bekendtgørelsens anvendelsesområde. Derudover indarbejdes tidligere ændringer af bekendtgørelsen.

Fristen for høringssvar er udgangen af den 9. november 2020 og ikrafttrædelsen forventes at være 1. januar 2021.

Høringsmaterialet

Du finder høringsmaterialet inkl. bilag her på høringsportal

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.