Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nu er fordelingen af de 116 millioner til fremme af den cirkulære økonomi på plads

11. oktober 2018
Nu er fordelingen af de 116 millioner til fremme af den cirkulære økonomi på plads
Den udsendte aftale indeholder finansieringen af initiativerne i regeringens strategi for Cirkulær Økonomi, men også et par nye initiativer har fundet vej til aftalen.

De afsatte midler kommer dels fra den nu afsatte pulje til strategi for cirkulær økonomi, dels fra Miljø- og Fødevareministeriet og Erhvervsministeriet 

De 116 millioner fordeles på: 

 • En politisk aftalt pulje på 60 millioner
 • 30 millioner fra Miljø- og Fødevareministeriet
 • 26 millioner fra Erhvervsministeriet

 

Politisk aftale om udmøntning af pulje på 60 mio

For at sætte skub i omstillingen til en mere cirkulær økonomi har regeringen sammen med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre, ifølge Miljø- og Fødevareministeriet, netop aftalt udmøntning af en pulje på 60 mio. kr., aftalt som en del af "Aftale om erhvervs- og iværksætterinitiativer" fra november 2017. Puljen går til 11 konkrete initiativer fordelt på seks fokusområder. 

De seks fokusområder er: 

 1. Virksomhederne som drivkraft for den cirkulære omstilling
 2. Data og digitalisering i en cirkulær økonomi
 3. Cirkulær økonomi gennem design
 4. Nye forbrugsmønstre gennem cirkulær økonomi
 5. Et velfungerende marked for affald og genanvendte råvarer
 6. Cirkulær økonomi i bygninger og biomasse 

 

Med aftalen udmøntes midler til nedenstående 11 initiativer: 

Initiativ A: Etablere én indgang til det offentlige for virksomheder med cirkulære forretningsmodeller. 

 • Det skal være lettere for virksomhederne at se, om en ny teknologi, forretningsmodel eller produktionsmetode kan anvendes inden for den gældende regulering. 

Initiativ B: Udvidet adgang til finansiering af cirkulære forretningsmodeller. 

 • Den Grønne Investeringsfond skal kunne yde garantier

Initiativ C: Understøtte digitale cirkulære muligheder ved kommercielt brug af data og challenges. 

 • Udbrede kendskabet til www.challenges.dk
 • Igangsættes en analyse og pilotprojekter vedr. offentlige og private data, som kan understøtte cirkulær forretningsudvikling

Initiativ D: Øge dansk deltagelse i europæisk arbejde med cirkulære standarder. 

 • Sikre, at Dansk Standard kan øge engagementet i arbejdet med at udvikle cirkulære standarder på EU-niveau

Initiativ E: Fremme cirkulære indkøb. 

 • Partnerskabet for offentlige grønne indkøb, Forum for bæredygtige indkøb, og portalen ”Den ansvarlige indkøber”, forlænges og videreudvikles med øget fokus på cirkulære indkøb.

Initiativ F: Fremme mere standardiseret indsamling af husholdningsaffald. 

 • Igangsætte udarbejdelse af branchefælles standarder for indsamlingsordninger og sorteringskriterier for husholdningsaffaldet

Initiativ G: Udvikle en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet

 • Øge genbrug af byggevarer i nye byggerier 

Initiativ H: Udbrede selektiv nedrivning. 

 • Forbedre sporbarheden for byggeaffald
 • Undersøge, hvordan man kan lave standardiserede nedrivningsplaner og -uddannelse
 • 1,0 mio. kr. i støtte til det private ”Videncenter for Cirkulær Økonomi i Byggeriet”, det tidligere "Videncenter for håndtering og Genanvendelse i Byggeriet (VHGB)"

Initiativ I: Få mere værdi ud af biomassen. 

 • Gennemføre en analyse, som kan fungere som en del af grundlaget for en mulig kommende National Bioøkonomistrategi
 • Undersøge hvilke markedsmuligheder Danmark kan komme til at udnytte i fremtiden indenfor det bioøkonomiske område
 • Etablere en ny madspilds-tænketank

Initiativ J: Cirkulære kommuner og regioner. 

 • Initiativet er ikke omtalt i Strategi for cirkulær økonomi
 • Udvikle og afprøve nye cirkulære løsninger i praksis i kommuner og regioner

Initiativ K: Videreføre det grønne nationalregnskab.

 • Initiativet er ikke omtalt i Strategi for cirkulær økonomi
 • Undersøge i hvilket omfang cirkularitet og andre miljøaspekter kan indgå i officielle beregninger og publikationer 

 

30 millioner fra Miljø- og Fødevareministeriet

De 30 millioner kommer fra egenfinansiering i ministeriet og udmøntes på fem initiativer: 

 • Skabe lige vilkår på markedet for affald og genanvendte råvarer

  • Undersøgelse af, mulighederne for at samle administrations- og tilsynsopgaver vedr. affald og genanvendte råvarer i én enhed

 • Indarbejde cirkulær økonomi i produktpolitikken

  • Initiativet hænges sammen med Initiativ D ovenfor, men indeholder også andre elementer:

   • Styrkelse af indsatsen i forhold til EU-arbejdet vedr. krav om cirkulær økonomi til energirelaterede produkter og opgørelse af produkters miljøegenskaber
   • Udbrede miljømærkerne Svanen og Blomsten, samt arbejde for at disse i højere grad fremmer cirkulær økonomi

 • Øge fokus på totaløkonomi i offentlige indkøb

  • Udarbejdelse af nye totalomkostnings- og LCA-værktøjer der bl.a. tager højde for omkostninger og indtægter med håndtering af affald.

 • Liberalisere håndteringen af elektronikaffald

  • Undersøgelse af muligheden for at give certificerede virksomheder mulighed for at indsamle elektronikaffald fra husholdninger til genbrug og genanvendelse

 • Understøtte digitale cirkulære muligheder ved kommercielt brug af data og challenges (udbygning af statistik over Danmarks ressourceproduktivitet)

  • Initiativet hænger sammen med Initiativ C ovenfor

 

26 millioner fra Erhvervsministeriet 

De 26 millioner kommer fra egenfinansiering i ministeriet og skal alle anvendes til at fremme den cirkulære forretningsudvikling i SMV'er. Dette hænger sammen med Initiativ A og Initiativ B ovenfor. 

 

Læs pressemeddelelsen og aftalen her

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.