Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nu er den her, BAT-tjeklisten - værktøjet til gennemgang af BAT-konklusioner for affaldsforbrændings- og slaggesorteringsanlæg

25. februar 2020
Nu er den her, BAT-tjeklisten - værktøjet til gennemgang af BAT-konklusioner for affaldsforbrændings- og slaggesorteringsanlæg
Tjekliste med BAT-konklusioner for affaldsforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg er en hjælp til virksomheder og myndigheder, når anlæggene skal revurderes eller der skal gives nye miljøgodkendelser.

BAT-konklusionerne, som blev offentliggjort i Danmark den 3. december 2019, gælder for affaldsforbrændingsanlæg, visse medforbrændingsanlæg og slaggesorteringsanlæg – dog kun virksomheder der er opført på bilag 1 i godkendelsesbekendtgørelsen.

BAT-tjeklisten skal gøre det lettere for virksomheder at gennemgå BAT-konklusionerne og vurdere om deres eget anlæg, og driften af anlægget, lever op til de nye krav, eller der måske skal omlægges og/eller investeres i nyt materiel.

Myndighederne får et godt værktøj til at vurdere, om virksomhederne har forholdt sig til alle relevante BAT-konklusioner, når der ansøges om nye miljøgodkendelser og når hele anlægget skal revurderes.

BAT-konklusionerne skal være implementeret i virksomhedernes miljøgodkendelser senest efter 4 år, dvs. den 3. december 2023. Bemærk at dette også gælder for spildevand fra røggasrensning på affaldsforbrænding og alt spildevand fra slaggesorteringsanlæg.

BAT-Tjeklisten er delt op i to, således at der er:

  • En tjekliste til brug for affaldsforbrændingsanlæg og visse affaldsmedforbrændingsanlæg, hvor der kun er medtaget de relevante BAT-konklusioner, inklusiv spildevand.
  • En tjekliste til brug for slaggesorteringsanlæg, hvor der kun er medtaget de relevante BAT-konklusioner, inklusiv spildevand.

Du kan se BAT-tjeklisterne på Miljøstyrelsens hjemmeside her, hvor du kan downloade en kopi til eget brug.

Du kan se hvilke virksomheder, der er omfattet af BAT-konklusionerne, hvis du læser på side 2 i offentliggørelse af BAT-konklusionerne den 12. november 2019 på eur-lex europa.eu her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.