Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Notifikationer ved eksport-import af affald bliver dyrere

18. september 2019
En ny bekendtgørelse om overførsel af affald og WEEE er sendt i høring. Bekendtgørelse hæver prisen for notifikation ved affaldseksport/-import til 25.154 kr pr anmeldelse. Der er høringsfrist den 27. oktober.

Miljø- og fødevareministeriet har sendt en ny bekendtgørelse om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr i høring. Formålet med den nye bekendtgørelse er at hæve prisen for notifikation ved med overførsel af affald. Det fremgår af den nye bekendtgørelses §5:

Anmelder skal betale et gebyr til dækning af alle omkostninger ved behandling af anmeldelse om overførsel af affald, uanset om Danmark er afsendelsesland eller bestemmelsesland. For anmeldelser modtaget efter bekendtgørelsens ikrafttrædelse udgør gebyret 25.154 kr. pr. anmeldelse. Gebyret reguleres årligt pr. 1. januar på grundlag af det seneste offentliggjorte pris- og lønindeks i Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning. Den aktuelle gebyrsats offentliggøres på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk.

Den nye bekendtgørelse skal træderi kraft den 1. januar 2020 og samtidigt ophæves bekendtgørelse nr. 132 af 6. februar 2014 om overførsel af affald og overførsel af brugt elektrisk og elektronisk udstyr. Prisen for notifikation er nu 14.400 kr.

Der er høringsfrist den 27. oktober 2019

Find høringsbrev og udkast til den nye bekendtgørelse på høringsportalen her 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.