Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Norsk indspark til mulige kommende producentansvarsordninger

21. april 2023
Norsk indspark til mulige kommende producentansvarsordninger
En gruppe af norske industri-aktører har udgivet et notat med en række overvejelser omkring udvidet producentansvar som et miljøpolitisk værktøj i Norge, men også bredere i EU og i OECD.

Notatet tager udgangspunkt i de nu mere end 30 års erfaring som industrien har med producentansvarsordninger og undersøger, med henblik på eventuelle fremtidige muligheder, hvilke overvejelser og vurderinger som en udvidet producentansvarsordning bør bygge på. Notatet skal således kaste lys over følgende spørgsmål:

 • Hvordan ser en typisk udvidet producentansvarsordning ud som miljøpolitisk værktøj?
 • Hvad er fordele og ulemper ved et udvidet producentansvar som et politisk værktøj
 • Hvilke drivkræfter og værktøjer vil have størst indflydelse på miljømål som eksempelvis miljøvenligt produktdesign, affaldsindsamling, affaldsforebyggelse og øget materialegenanvendelse?
 • Hvornår er udvidet producentansvar et velegnet værktøj til at nå specifikke miljøpolitiske mål?
 • Hvad er nøgleprincipperne for udvidet producentansvar i de tilfælde, hvor dette anses for at være et passende politisk værktøj?

Hvornår er en EPR-ordning overhovedet relevant?

Notatet understreger først og fremmest, at det ikke i alle tilfælde er relevant at indføre en udvidet producentansvarsordning, og at det bl.a. bør overvejes:

 • om en eventuel ordning vil kunne bidrage til at nå miljøpolitiske mål på en omkostningseffektiv måde, sammenlignet med andre miljøpolitiske tiltag, 
 • hvor vidt producentansvarsordningen indføres på EU-niveau (idet et nationalt producentansvar ifølge notatet ikke giver mening) samt, 
 • hvor vidt ordningen kan fungere som en markedsbuffer for et svagt fungerende marked for råvarer.

Indspark fra industrien
I de tilfælde, hvor man vurderer, at en udvidet producentansvarsordning vil være relevant, påpeges det bl.a., at 

 • De omkostninger, der vil blive omfattet af ordningen, ikke må overstige hvad der er nødvendigt for at varetage de regulatoriske forpligtelser på en omkostningseffektiv måde. Begrebet ”nødvendige omkostninger” skal afklares på EU-niveau
 • Udvidet producentansvar bør ikke fuldt ud dække omkostningerne til affaldshåndtering for husholdninger eller virksomheder idet de eksisterende økonomiske incitamenter for affaldsproducenten (til eksempelvis at reducere affaldsmængder, til at sortere og til genanvendelse) skal opretholdes.
 • Miljømyndighederne skal styrke tilsyn og overvågning af producenter og importører, der er omfattet producentansvarsordningen, herunder også mindre virksomheder og e-handel.
 • Miljøstyrelsen skal styrke opfølgningen af godkendte organisationer for producentansvarsordninger for at sikre, at der er lige konkurrencevilkår og styrelsen skal bl.a. kunne trække en godkendelse tilbage, hvis organisationen ikke overholder lovkravene.
 • Som en generel regel bør producentansvarsorganisationer ikke være markedsaktører og de bør være varsomme med at tilbyde driftsydelser relateret til for eksempel affaldshåndtering, konsulent- og rådgivningsydelser mv. Dette er særligt vigtigt, hvis der er mulighed for, at de kunne ende i konkurrence med deres egne underleverandører.
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.