Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Norge vedtager krav om separat indsamling af organisk affald og plast

27. februar 2018
Norge vedtager krav om separat indsamling af organisk affald og plast
De norske affaldsaktører presser på for, at Norge skal rykke på den cirkulære dagsorden. Nu følger en række beslutninger i det norske Stortinget op.

Den 27. februar har det norske Stortinget truffet en række beslutninger, som skal rykke den norske affalds- og ressourcesektor i en mere cirkulær retning. I alt vedtog Stortinget 19 nye beslutninger, hvoraf den ene er et ønske om, at Regeringen udstikker krav om udsortering af plast og madaffald fra husholdnings- og husholdningslignende affald. Blandt de øvrige beslutninger var bl.a. et ønske om, at Regeringen får udarbejdet en undersøgelse med virkemidler og tiltag, der kan facilitere fosforgenanvendelse i Norge; at Regeringen reviderer sin strategi om plastforurening og spredning af mikroplast inden 2020; at Regeringen undersøger og tilvejebringer, at alt affald fra offentlige institutioner og andre, der producerer husholdningslignende affald, skal leve op til de samme krav om materialegenanvendelse som husholdningsaffaldet; at regeringen udarbejder en plan for at nedbringe mængden af farligt affald samt, endelig, at Regeringen udarbejder en strategi for cirkulær økonomi.

Alle 19 forslag har fået politisk flertal i Stortinget og er dermed vedtaget. De nye krav er ifølge direktør for Avfall norge, Nancy Strand, "et stort skridt for den cirkulære økonomi i Norge". Foreningen har været aktiv i arbejdet med at få vedtaget en række tiltag, som skal rykke Norge i en mere cirkulær retning, siden den norske affalds- og ressourcesektors vejkort for cirkulær økonomi blev præsenteret i 2016.

Du kan læse om de 19 tiltag i denne nyhed på Avfall Norges hjemmeside. 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.