Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nordiske produktionsvirksomheder på vej mod øget cirkularitet

10. marts 2023
Nordiske produktionsvirksomheder på vej mod øget cirkularitet
En ny rapport fra Nordisk Ministerråd præsenterer status for udviklingen af cirkulære forretningsmodeller blandt de nordiske fremstillingsindustrier, herunder modenhedsniveauet for de nuværende cirkulære modeller, barrierer for skalering samt anbefalinger til bedre rammebetingelser.

Den nye rapport viser først og fremmest, at udviklingen af cirkulære forretningsmodeller inden for de nordiske fremstillingsvirksomheder går fremad men også, at den ikke går hurtigt nok ift. at nå de fastsatte mål. Rapporten viser bl.a., at anvendelsen af cirkulære inputmaterialer stiger, men at det stadig gr langsomt. Ligeledes kan det ses, at den cirkulære omstilling stadig betragtes som en separeret del i forhold til resten af forretningen (og altså, at cirkularitet endnu ikke er blevet en del af virksomhedens forretningsmodel og/eller kerne) og således heller integreret med indsatsen for eksempelvis reduktion af klimagasudledninger til trods for, at øget cirkularitet kan bidrage betydeligt i den positive retning. Rapporten viser også, at der fortsat kan observeres ineffektivitet gennem hele produktionsværdikæden, og at de fleste forbedringer sker tæt på kerneforretningen, hvilket stemmer godt overens med, at cirkularitet endnu ikke er en del af virksomhedens egentlige DNA. Det kan eksempelvis ses, at virksomhederne er begyndt at tage et større ansvar for produktionen af deres eget affald, men at der fortsat er betydelige mængder ressourcespild/affaldsgenerering både tidligere og senere i værdikæden. 

I rapporten præsenteres også en række hindringer for skalering og omstilling til cirkulære forretningsmodeller: 

  • Mennesker og kultur, herunder eksempelvis intern modstand mod at ændre arbejdsgange eller praksis, prioriteringer eller kunderelationer
  • Samarbejde, herunder både samarbejde på tværs internt i organisationerne og eksternt med partnere
  • Finansiering, herunder manglende vilje til at prioritere de nødvendige investeringer i opskalering af cirkulære forretningsmodeller
  • Regulering, herunder i nogle tilfælde uklar lovgivning men især også manglen på incitamenter til at omstille virksomheden

På baggrund af disse barrierer anbefales det derfor, at man i Norden bliver skarpere rift. At skabe de rette incitamenter for virksomheden til at accelerere den cirkulære omstilling, samtidig med, at de finansielle institutioner sikrer, at der er muligheder for at understøtte netop omstillingen til cirkularitet.

Baggrund
Rapporten er udarbejdet på baggrund af det erklærede og ambitiøse mål om, at Norden skal blive den mest bæredygtige og mest integrerede region i verden inden 2030 og at cirkulær økonomi i den forbindelse spiller en vigtig rolle. Med udgangspunkt i dette mål har Nordisk Ministerråd og Nordic Innovation derfor bl.a. haft iværksat et program, der skal at understøtte udviklingen og overgangen til cirkulære forretningsmodeller i den nordiske fremstillingsindustri, hvilket nu er blevet opsummeret i denne rapport. Programmet har bl.a. indbefattet en serie af workshops, der har kørt tre gange mellem 2019-2022, hvor mere end 140 virksomheder har deltaget. Målet med disse workshops har været at øget bevidstheden og vidensniveauet om cirkulære forretningsmodeller, samt at give indsigt i hvilken udvikling og hvilke mulige barrierer, som virksomhederne kan møde på vejen mod en cirkulær omstilling. Som en del af arbejdet har man også lanceret en såkaldt Circular Economy Playbook, der skulle give inspiration til at starte den cirkulære rejse. Udgivelsen blev så godt modtaget blandt nordiske virksomheder, at man udarbejdede en opdateret version, The Nordic Circular Economy Playbook 2.0 - Transform and Scale.

Læs mere
Du kan læse hele rapporten ”Circular Business Models in the Nordic Manufacturing Industry – Current Status and development” her på Nordisk Ministerråds hjemmeside

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomi
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.