Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Nabotjek af praksis vedrørende transportforordningen og klassificering af affald

19. august 2017
Nabotjek af praksis vedrørende transportforordningen og klassificering af affald

I forbindelse med at arbejdet i regeringens nedsatte Task Force for øget ressourceeffektivitet er der bl.a. blevet gennemført et nabotjek af praksis vedrørende transportforordningen og klassificering af affald.

Rapporten præsenterer resultatet af et nabotjek af, hvorledes myndighederne i Tyskland og Sverige arbejder med klassificering af affald generelt, særligt grønlistet affald samt med overførsel af grønlistet affald mellem EU-lande. Endvidere berøres praksis for ændringer i en anmeldelse om overførsel af affald i medfør af Transportforordningen.

Task Forcen for øget Ressourceeffektivitet med repræsentation af Erhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen har til formål at afdække barriererne for virksomheders ressourceeffektivitet og komme med forslag til konkrete løsninger.  Baggrunden for udførelsen af et nabotjek er, at det i har vist sig, at danske virksomheder og andre aktører inden for affaldsområdet vurderer, at administrationen af Transportforordningen i Danmark er strengere end i andre lande samtidig med at de generelt oplever reglerne som værende en barrierer. Det gælder bl.a. i forhold til procedurer for opnåelse af tilladelse til import/eksport af affald, og i forhold til klassificering af affald. 

Undersøgelsen viser, at man også i andre lande oplever, at virksomheder finder reglerne komplekse og uigennemskuelige.  Der arbejdes derfor også i andre lande med redskaber til at bistå virksomheder og andre aktører, således at lovgivningen kan overholdes samtidig med at de administrative omkostninger holde på et minimum. Der peges bl.a. på, at man i både Tyskland og Sverige har opnået meget gennem koordineringsgrupper bestående af både centrale og decentrale myndigheder. Derudover er vejledninger et udbredt redskab.

Se hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside