Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Nabolandenes erfaringer med indsamling og behandling af tekstiler

03. august 2020
Nabolandenes erfaringer med indsamling og behandling af tekstiler
Med det formål at sikre et øget vidensgrundlag for planlægning af den danske implementering af affaldsdirektivets krav om separat indsamling af tekstiler har Miljøstyrelsen fået udarbejdet et ”nabotjek” i udvalgte nabolande (Frankrig, Finland, Nederlandene, Sverige og Tyskland).

Dette nabotjek, som er udgivet over sommeren, indeholder viden og erfaringer fra de udvalgte lande om:

  • Definitioner af begrebet ’tekstiler’ samt i hvilken sammenhæng de anvendes
  • Definition og praksis for hvornår tekstil klassificeres som affald / ikke affald
  • Organisering af tekstilindsamling
  • Systemer og praksis til indsamling og indrapportering af data om mængden af separat indsamlede tekstiler og tekstilaffald
  • Teknologiske muligheder for sortering, genanvendelse eller anden relevant teknologi

Endvidere indeholder projektet en beskrivelse af 8 cases fra de undersøgte lande samt fra Flandern og Storbritannien.

I den danske politiske aftale fra juni 2020 ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, indgår som bekendt, et krav til kommunerne om indførelse af ens indsamling af 10 affaldsfraktioner i 2021, herunder tekstilaffald, som dog først vil gælde fra 2022. I Aftalen gøres det klart, at implementeringen af henteordningen for tekstil skal sikre, at de frivillige velgørende organisationer får let adgang til tekstiler, der kan genbruges. Det netop offentliggjorte vidensprojekt beskriver, hvorledes de velgørende organisationer på forskelligvis spiller en rolle i nabolandenes systemer, hvilket er interessant set i ovenstående sammenhæng.

Med den politiske aftale vælger Danmark at implementere EU-kravet om separatindsamling af tekstiler før affaldsdirektivets implementeringsfrist 1. januar 2025. Med aftalen bliver en videnopbygning, som denne rapport er en vigtig del af, således langt mere presserende for implementeringsprocessen.

Du kan læse hele miljøprojektet ”Mod 2025: Erfaring med separat indsamling og behandling af tekstiler – et nabotjek” her på Miljøstyrelsens hjemmeside

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.