Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: MUDP-projekt: Formstøbning med tekstilaffald

24. april 2020
MUDP-projekt: Formstøbning med tekstilaffald
Et MUDP-projekt med det formål at udvikle et granulat baseret på tekstilaffald, som kan anvendes til sprøjtestøbning, er nu afsluttet og afrapporteret. Udvikling af et granulatprodukt har for firmaet Really været motiveret af at kunne tilbyde bæredygtige formstøbte produkter, som bl.a. kan erstatte plastik.

Projektet har demonstreret, at det rent teknisk kan lade sig gøre at producere/støbe tredimensionelle emner i Reallys materiale af forbehandlet tekstilaffald. Det blev dokumenteret, at det er muligt at støbe med et højt indhold af tekstilfibre og lavt indhold af binder (70/30) som opfylder Reallys krav til æstetik, kvalitet og styrke, og som både kan producere hårdt pressede og blødt pressede emner. De mekaniske egenskaber anses ikke for at være lige så gode som Really’s solid textile board, men er gode nok til en lang række applikationer, hvor der ikke er behov for stor styrke.

I projektet blev forskellige blandinger af fibre og binder testet, og der blev konstateret gode resultater med blandingsforhold op til 70% tekstilfibre og 30% teknisk binder. Projektet konkluderer, at der er et potentiale for at øge andel af fibre yderligere. Dette betinges dog af slutproduktets funktion og styrkekrav, idet øget indhold af fibre reducerer styrke. Men ud fra et bæredygtighedsperspektiv anses det for værende relevant fortsat at arbejde med at udfordre de nedre grænser for indhold af binder.

Det konkluderes, at der er behov for at udvikle Fibre Injected Moulding (FIM), så business casen kan forbedres. Dette kan opnås ved udvikling af hurtigere cyklustider end de hidtil opnåede (8 min). FIM teknologien er baseret på princippet fra rotationsstøbning, der betyder, at der eksekveres både en opvarmning og nedkøling før emnet kan udtages af formen. For at opnå en effektiv kostpris per produceret enhed, vil der være behov for at udvikle på flere fronter, herunder:

  • tilkoble flere støbeforme på samme cyklus
  • endvidere er der potentialer for at optimere opvarmning og nedkøling yderligere rent teknisk
  • der skal optimeres på presse-værktøjer - dels 3D form design og dels muligheder for forvarme af presseform
  • der skal evt. også udvikles på binder-recepten, så hærdning accelereres.

Really har en forventning om, at det vil være muligt at koble op til 20 støbeforme på sammen cyklus. Endvidere er der et behov for at teste på et konkret cirkulært loop af display produktet med takeback og reprocessing, så der kan opnås dokumentation for kvalitet mv. af 2. generations produkter fremstillet af re-processede, returnerede produkter.

Baggrundsmateriale:
Du kan læse hele rapporten her på Miljøstyrelsens hjemmeside

 

 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.