Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: MUDP-midler for 2018 er nu uddelt

21. december 2018
MUDP-midler for 2018 er nu uddelt

Der blev modtaget 84 ansøgninger, hvoraf ca. halvdelen af ansøgningerne faldt indenfor cirkulær økonomi og affald.

Ét af de projekter, som har opnået støtte, har til formål at udvikle en plasmareaktor, der kan omdanne affaldsplast til råmaterialer, så plastaffaldet i højere grad end i dag kan genanvendes og bruges i nye plast-produkter.

Derudover har de øvrige projekter fokus på blandt andet recirkulering af fosfor, biogas, genanvendelse af madaffald til dyrefoder og projekter om sortering og håndtering af plast fået tildelt støtte.

Der er uddelt cirka 88 mio. kroner fordelt på 43 projekter. Projekterne spænder bredt, og dækkes således af projekter med fokus på både vand, klimatilpasning, luft, kemi, affald og bæredygtigt byggeri.

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljø- og Fødevareministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.

Se pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet her

Se listen over alle projekter, som har opnået støtte i 2018 her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.