Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Modebranchens 2020 aftale om cirkulær mode afrapporterer

01. december 2020
Modebranchens 2020 aftale om cirkulær mode afrapporterer
I maj 2017 lancerede Global Fashion Agenda aftalen ”2020 Circular Fashion System Commitment”, der er en frivillig aftale mellem en lang række brands, der har forpligtet sig til at arbejde konkret med omstillingen til cirkulær mode. Underskriverne repræsenterer store brancheaktører som ASOS, H&M, Nike, Inditex, Kering og Target, mens SMV'er som Nudie Jeans, Reformation eller Ganni repræsenterer 63% af underskriverne.

På et webinar den 30. november 2020, hvor DAKOFA deltog, blev Final Report fremlagt. De overordnede resultater blev fremlagt og udvalgte virksomheder præsenterede deres succeser og udfordringer med at opfylde de mål, som aftalen dækker over.  

De fire overordnede mål for aftalen har været at:

  1. Implementere en cirkulær designstrategi
  2. Øge indsamlingen af brugte effekter
  3. Øge salget af brugte effekter
  4. Øge anvendelse af genanvendte fibre

Aftalen har 86 underskrivere, der tilsammen repræsenterer ca. 12,5% af den samlede globale modeindustri og bl.a. også en række danske og skandinaviske brands. Brands har selv kunnet vælge hvilke(t) af de fire mål de har ønsket at arbejde med. Under hver af de fire kategorier er der opstillet en lang række mål. For at deltage i aftalen har det været et krav at virksomheden som minimum skulle arbejde med én af de fire overordnede mål. Ud fra rapporten ses det, at branchen er i mål med en lang række af de opstillede mål, men at der ligeledes er mål, der endnu ikke er opnået.

Den endelige rapport dækker år tre af 2020-forpligtelsen og giver et overblik over de samlede fremskridt for hvert handlingspunkt og understreger key findings og take-aways for at inspirere hele branchen mod et mere cirkulært mode-system. Derudover fremhæver den ligeledes tidligere indsatser såvel som tidligere og igangværende initiativer samt politiske opdateringer.

I det sidste afsnit af rapporten kigges der fremad og det konstateres, at på trods af de opmuntrende fremskridt og de mange nye initiativer er modeindustrien stadig langt fra at være bæredygtig og cirkulær. Tempoet i branchens bæredygtighedspræstationer er aftaget, og bæredygtighedsløsninger implementeres ikke hurtigt nok til at opveje de negative miljømæssige og sociale virkninger af den hurtigt voksende modeindustri.

Det fremgår ligeledes, at hvis der ikke træffes yderligere foranstaltninger, i løbet af det næste årti, vil modeindustriens drivhusgasemissioner sandsynligvis stige til omkring 2,7 milliarder ton om året inden 2030, hvilket afspejler en årlig vækst i emissioner på 2,7%.

Det konkluderes, at der et presserende behov for bedre forpligtelser og handlinger for flere interessenter på forskellige niveauer, dvs. det kræver bedre samarbejde mellem branchens aktører og på tværs af sektorer. Regeringer og beslutningstagere skal spille en stærk rolle i skabelsen af ​​en støttende lovgivningsmæssig ramme, hvilket ses som afgørende på nuværende tidspunkt. Europa-Kommissionen forslag om en stærk EU-tekstilstrategi inden for den annoncerede tidsramme (2021) fremhæves, men man beder om, at der tages hensyn til virkeligheden og behovene i modeindustrien, da COVID-19 har sat sine spor, og i denne forbindelse henvises der til Policy Hub's forslag om en Grøn EU-genopretningsplan i tekstil-, beklædnings- og fodtøjsindustrien offentliggjort i juni 2020.

Baggrundsmateriale

Du kan læse hele rapporten her på Global Fashion Agendas hjemmeside, hvor du også finder en link til de værktøjer der udarbejdet forbindelse med aftalen.

Du finder Policy Hub's forslag her fra juni 2020

Læs mere i vidensbanken

Cirkulær økonomiTekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.