Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ministersvar om plast i byggeriet

07. april 2021
Ministersvar om plast i byggeriet
Sektorsamarbejde skal sikre en handlingsplan med konkrete initiativer og cases for de 31.600 tons plast i bygge- og anlægsbranchen.

Rasmus Vestergaard Madsen (EL) har den 11. marts 2021 i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg stillet følgende spørgsmål på udvalgets vegne:

”Vil ministeren oplyse, hvorvidt ministeren har et overblik over, hvor mange tons og hvilke typer plastik der årligt smides ud i byggeriet, og vil ministeren redegøre for, om der findes en strategi for nedbringelse og genbrug af plastik i byggebranchen?”

Miljøminister Lea Wermelin har i den forbindelse svaret følgende:

"Jeg kan oplyse, at Miljøstyrelsen i 2019 publicerede en rapport, hvor plastikaffaldsmængderne i tre brancher, herunder byggeriet, blev undersøgt. Heraf fremgår det, at plastikforbruget i bygge- og anlægsbranchen adskiller sig fra de øvrige brancher, idet en del af plastikken indbygges i konstruktioner, bl.a. ved isolering og rørføring. I rapporten blev det estimeret, at den årlige mængde af plastikaffald fra bygge- og anlægsbranchen er 31.600 ton. Et overblik over de forskellige produkttyper, produkter og polymerer, der anvendes i bygge- og anlægsbranchen forefindes i rapporten: www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2019/05/978-87-7038-070-6.pdf

I regi af Plastikhandlingsplanen fra 2018 er der etableret et sektorsamarbejde med byggeriet. Heri skal der udarbejdes en handlingsplan med konkrete initiativer og cases. I forbindelse med Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 blev der dertil besluttet et todelt udsorteringsmål for plastikaffald i sektorsamarbejdet på 25 pct. i 2025 og 75 pct. i 2030." 

Du kan se spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

PlastBygge- og anlægsaffald
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.