Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ministersvar om opbakning til sektorkøreplan

15. marts 2021
Ministersvar om opbakning til sektorkøreplan
CO2-fangst og reduktion af plast på forbrændingsanlæggene vil blive vurderet ifm. den kommende sektorkøreplan.

Klima-, Energi- og Forsyningsminister Dan Jørgensen har den 15. marts 2021 svaret på et spørgsmål fra Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Torsten Gejl (ALT).

Spørgsmålet lyder som følger:
"Vil ministeren kommentere klimapartnerskabet for energi- og forsyningssektorens slutrapport fra marts 2020 og uddybe, i hvilket omfang ministeren bakker op om den foreslåede sektorkøreplan, når køreplanen lægger til grund for sine konklusioner, at 70 pct.-målsætningen skal realiseres, og derfor giver et estimat på det fremtidige grønne energibehov på tværs af sektorer, og når denne tilgang er valgt for at kunne nå frem til en vurdering af, hvilke tiltag og ikke mindst hvilke investeringer det vil kræve i energi- og forsyningssektoren for at understøtte den grønne omstilling i øvrige sektorer, når det i slutrapporten konkluderes (rapportens side 5): ”Initiativerne er udfasning af det resterende kul i kraftværkerne og naturgas til fjernvarmeproduktion, udfasning af naturgas og olie i individuel opvarmning, CO2-fangst på store punktkilder, reduktion af plast i affaldsenergien og reduktion af naturgasforbruget til energiproduktionen i Nordsøen. Reduktionerne fra energi- og forsyningssektoren forventes at bidrage med ca. halvdelen af den samlede nødvendige danske reduktion fra 2019 til 2030.”?"

Ministerens svar lyder som følger:
"Den grønne omstilling er en af de største opgaver, som vi står over for som sam-fund. Der er brug for, at alle dele af samfundet løfter i flok, for at vi sammen kan nå i mål og reducere vores udledninger i tråd med klimaloven og vores internationale forpligtigelser. Regeringen har udstukket en ambitiøs retning for dansk klimapolitik, men vi er afhængige af nogle dygtige virksomheder, for at accelerere udviklingen og få de grønne ambitioner ud at leve.

Derfor etablerede regeringen i efteråret 2019 de 13 klimapartnerskaber, som har bragt erhvervslivet og dets erfaringer tættere på arbejdet for at nå 70 pct.-målsætningen. Partnerskaberne er rammen for en gensidigt forstærkende dynamik, hvor erhvervslivet bidrager med omfattende erfaringer og investeringer i ny teknologi og infrastruktur, mens politikerne skaber rammerne for at gennemføre omstillingen.

Klimapartnerskabet for energi- og og forsyningssektorens anbefalinger fra marts 2020 har været et vigtigt bidrag til regeringens arbejde med at sikre CO2-reduktioner og styrke vilkårene for grønne investeringer i erhvervslivet. Der pågår i Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet et løbende arbejde med at vurdere og følge op på klimapartnerskabernes anbefalinger, og i en kommende sektorkøreplan gør regeringen og erhvervslivet fælles status over, hvilke af anbefalingerne fra partnerskabet, vi er lykkes med at følge op på, og hvilke anbefalinger, der stadig udestår opfølgning på.”


Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.