Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Ministersvar om forbrænding af ubrugt tøj

17. marts 2021
Ministersvar om forbrænding af ubrugt tøj
Forbedret affaldstilsyn og skærpet modtagekontrol på forbrændingsanlæggene skal sikre genanvendelse af ubrugt tøj.

Miljøminister Lea Wermelin har den 16. marts 2021 besvaret et spørgsmål stillet i Miljø- og fødevareudvalget den 17. februar efter ønske fra Signe Munk (SF).

Spørgsmålet lyder som følger:
”Er der juridiske hindringer relateret til nuværende dansk og international lov for at ulovliggøre virksomheders afbrænding af ubrugt tøj i Danmark? Hvilke lovmæssige ændringer skulle foretages for at forbyde virksomheders afbrænding af ubrugt tøj i Danmark?

Baggrunden for spørgsmålet er, at en undersøgelse foretaget af Econet estimerer, at der hvert år bliver afbrændt 677 tons ubrugt tøj, som smides ud i erhvervsaffaldet fra forhandlere og producenter af tøj, jf. rapporten ”Nyt tøj i affaldet”, Udarbejdet til Forbrugerrådet Tænk, den 22. september 2020.”

Hertil svarer Miljøministeren som følger:
”Generelt går der alt for meget tøj til spilde, inden det overhovedet har været brugt. Det er på ingen måde bæredygtigt eller ansvarligt. Når virksomheder vælger at skille sig af med overskudsvarer, herunder ubrugt tøj, er det affald, og varerne skal derfor håndteres i overensstemmelse med reglerne herom. Reglerne om virksomheders affaldshåndtering i Danmark er reguleret i affaldsbekendtgørelsen, som implementerer affaldsdirektivet. Virksomheder har således i dag pligt til at udsortere deres affald, der er egnet til materialenyttiggørelse, herunder tekstilaffald. Virksomheden skal sørge for, at det sorterede affald enten bliver forberedt med henblik på genbrug, genanvendt eller anvendt til anden endelig materialenyttiggørelse, jf. affaldsbekendtgørelsens § 61, stk. 3. Det betyder, at der allerede i dag er et forbud mod at sende affald til forbrænding, hvis det f.eks. kan genanvendes. Det gælder også for tekstilaffald. Virksomhederne er ansvarlige for at overholde reglerne på området, og det er strafbart at håndtere affald i strid med reglerne.

Jeg anerkender dog, at der er et problem med forbrænding af ubrugt tøj. Derfor er reglerne omkring virksomheders affaldshåndtering netop blevet tydeliggjort med den seneste revision af affaldsbekendtgørelsen, og i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi indgår et initiativ om, at affaldstilsynet med virksomheder skal forbedres. Det indebærer, at der blandt andet vil blive set på, hvordan man kan skærpe modtagekontrollen på landets forbrændingsanlæg. Det skal sikre, at genanvendeligt affald som ubrugt tøj ikke forbrændes.”


Du kan læse spørgsmål og svar i sin helhed ved at trykke hér.

 

 

 

Læs mere i vidensbanken

Tekstiler
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.