Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Du skal være logget ind for at læse denne nyhed. Indholdet er kun tilgængeligt for DAKOFA-medlemmer.

Log ind

Nyhed: Minister er ikke i tvivl

24. april 2023
Minister er ikke i tvivl
"Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi gør det ikke dyrere at være dansker" og "husholdninger og erhverv vurderes (...) samlet set at få gavn af det kommende forslag" (om affaldsforbrændingssektoren, red.)

Theresa Scavenius fra Alternativet har spurgt Klima-, energi- og forsyningsministeren om følgende:

"Hvad er ministerens holdning til, at det er borgerne, som kommer til at stå med en stor regning for, at en affaldssektor kan vokse som følge af det kommende lovforslag om affaldsforbrændingssektoren? Hvem vurderer ministeren, får økonomisk gavn af det kommende lovforslag?"

Til spørgsmålet har ministeren netop svaret følgende:

"Indledningsvist vil jeg gerne understrege, at hensigten med den samlede Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er at skabe en stærk grøn affaldssektor i Danmark med mere genanvendelse og mindre forbrænding. Aftalen sikrer CO2-reduktioner i affaldssektoren samtidig med, at den indeholder en række tiltag, der skal sikre en effektiv affaldssektor, således at aftalen samlet set ikke gør det dyrere at være dansker eller at drive virksomhed. Lovforslaget om ny organisering af affaldsforbrændingssektoren implementerer afsnit V i Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020 om mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. Konkurrenceudsættelsen skønnes at bidrage til, at det fremover er de bedste og billigste anlæg, der behandler affaldet i Danmark. Når anlæggene skal konkurrere om affaldet, forventes det at medføre, at anlæg der ikke er konkurrencedygtige og dermed ikke rentable, vil udkonkurreres, jf. svar på KEF alm. del – spørgsmål 126. Husholdninger og erhverv vurderes på den baggrund samlet set at få gavn af det kommende lovforslag."


Du kan læse det fulde spørgsmål og svar ved at trykke hér.

 

 

Læs mere i vidensbanken

Affaldsforbrænding
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.