Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Mindre deponiaffald på genbrugspladserne

02. februar 2022
Mindre deponiaffald på genbrugspladserne

Ny casesamling skal give gode idéer til at sikre, at det kun er det ”rigtige” affald, der ender i deponicontaineren.

På landets genbrugspladser arbejdes der målrettet med initiativer, der skal hjælpe virksomheder og borgere til at sortere bedre, så mængderne af fejlsorteret affald til deponering mindskes.

Dansk Affaldsforening har nu samlet en casesamling, der viser gode eksempler på sorteringstiltag på landets genbrugspladser, så det kun er det ”rigtige” deponiaffald, der havner i containeren til deponi.

Casesamlingen har eksempler på bl.a. disse initiativer:

  • Lukkede deponicontainere
  • Mindre tip-containere og strategisk opsætning af mindre kar til deponiaffald
  • Svære parkeringsforhold for bilister ved siden af deponicontaineren
  • Deponering i bur
  • Monitering af indhold i containeren via årlige stikprøver
  • De grønne guider
  • Ændring i kommunikationen – fra deponi til ”Til nedgravning”

 
Du kan se casesamlingen ved at trykke hér.

Læs mere i vidensbanken

Deponering
Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.