Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen udgiver rapport over indledende analyse af blandt andet MGP

09. januar 2020
Miljøstyrelsen udgiver rapport over indledende analyse af blandt andet MGP

Analysen har via litteraturstudier og interviews undersøgt indsamling og behandling af affaldsfraktionerne metal, glas og plast (blød og hård) fra husstande indsamlet enten kildesorteret eller kildeopdelt.

Man har i analysen forsøgt at vurdere forskelle i mængder, kvalitet og miljøpåvirkning af metal, glas og plast indsamlet henholdsvis kildesorteret og kildeopdelt.

Primært har analysen fokuseret på den særlige danske kildeopdeling, hvor metal, glas og plast sammenblandes, den såkaldte MGP-fraktion, men også de kildeopdelte fraktioner MP (metal og hård plast), 3P (papir, pap og blød plast), PP (papir og blød plast) og MG (metal og glas) behandles i rapporten. 

Analysen viser, at der især kan være udfordringer med kildeopdelinger, hvori enten glas eller blød plast indgår.

De overordnede konklusioner fra rapporten er:

Metal
Der blev ikke rapporteret væsentlig forskel på mængder og kvalitet på metal til endelig genanvendelse fra kildesorteret og kildeopdelt metal, glas og hård plast. Der ses dog i rapporten udfordringer med blanding af metal og blød plast.

Glas
Mængderne og kvaliteten til reel genanvendelse varierer ifølge rapporten for glas fra kildesorteret og kildeopdelt indsamling. Glas fra kildeopdelt indsamling bekræftes i analysen at medføre større tab inden endelig genanvendelse, idet der undervejs ved hver håndtering, som indsamling, transport, omlastning og behandling, knuses mere glas, som derved ikke kan genanvendes til nyt glas. Dette materiale kan imidlertid genanvendes andre steder, dog uden samme værdi.

Hård plast
Rapporten finder ikke forskelle i genanvendelsesmulighederne af den hårde plast, uanset indsamlingsmetode. Det primære tab af den hårde plast skyldes, ifølge rapporten, faktorer som er uafhængige af indsamlingsmetoden, nemlig forurening med madrester og frasortering af ikke-tømt emballage.

Blød plast
Den bløde plast udgør ifølge analysen en udfordring i alle sammenblandinger; også alene blandet med hård plast. Den bløde plast vanskeliggør dermed genanvendelsen af både metal, glas og hård plast, hvis den blandes med mindst én af disse.

Det har ikke været muligt i rapporten at sammenligne genanvendelse af kildeopdelt og kildesorteret blød plast.

Det primære tab af den bløde plast i genanvendelsesprocessen skyldes, ifølge rapporten, at den bløde plast helt kan frasorteres fra de indsamlede mængder, da mængden af blød plast er lille, med dårlig kvalitet og lille markedsværdi. 

Læs hele rapporten og den tilhørende pressemeddelelse her

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.