Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen inviterer alle til at komme med forslag til ændringer i affaldsreglerne

13. juli 2017
Miljøstyrelsen inviterer alle til at komme med forslag til ændringer i affaldsreglerne

Er der uklarheder i affaldsreglerne, steder der er behov for præcisering eller steder hvor reglerne efter din mening bør ændres? Så er der nu mulighed for at sende forslag til ændringer til Miljøstyrelsen.

Affaldsbekendtgørelsen skal deles op som følge af, at Energistyrelsen har overtaget ansvaret for en del af affaldsområdet. Miljøstyrelsen vil benytte lejligheden til at se nærmere på, hvor reglerne kan forbedres og inviterer derfor nu alle til at sende forslag til forbedringer ind.

Forslag kan sendes til AC-fuldmægtig Mikkel Clausen på mikcl@mst.dk indtil den 1. september. Vedlæg en kort begrundelse. 

Læs mere her på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor der også gives eksempler på allerede indkomne forslag.

Del denne side
Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.