Dansk Kompetencecenter for Affald og Ressourcer

Nyhed: Miljøstyrelsen indgår samarbejde om nyt innovationscenter

11. januar 2019
Miljøstyrelsen indgår samarbejde om nyt innovationscenter

Denne indsats skal, ifølge en pressemeddelelse udsendt af Miljøstyrelsen, blandt andet understøtte og fremme især danske virksomheders reduktion af uønsket kemi og substitution af problematiske kemikalier med bedre alternativer.

Indsatsen skal ligeledes bidrage til cirkulær økonomi ved at skadelig kemi reduceres i genanvendte materialer og generelt medvirke til at reducere arbejdstageres, forbrugeres og miljøets eksponering for skadelige kemikalier

Innovationsindsatsen har været i udbud henover efteråret 2018 og efter vurdering af de indkomne tilbud har Miljøstyrelsen, ifølge meddelelsen, valgt NIRAS til at lede projektet. NIRAS har til projektet nedsat en bred tværfaglig arbejdsgruppe med indgående kendskab til brancher, som har stort potentiale for substitution af skadelig kemi.

Se hele pressemeddelelsen her på Miljøstyrelsens hjemmeside 

 

 

 

 

Vi kan se, at du bruger Internet Explorer som browser. Microsoft har udfaset Internet Explorer, som er erstattet af Microsoft Edge. Da der ikke længere udvikles på Internet Explorer, er der visse ting, du risikerer ikke længere fungerer på DAKOFAs hjemmeside, hvis du fortsætter med at bruge denne browser. Der kan blandt andet være problemer med at se tilmeldingsknapperne. Du kan i stedet bruge Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari eller lignende til at tilgå DAKOFAs hjemmeside.